Prevádzka telovýchovných zariadení

Telovýchovný areál je určený na zabezpečenie výučby TV, pre záujmovú športovú činnosť študentov, vojakov v profesionálnej službe AOS, zamestnancov AOS a výsluhových dôchodcov.

Bazén môžu navštevovať v čase prevádzky aj rodinní príslušníci vyššie menovaných.

Vyhradená doba v telovýchovných zariadeniach pre tréningy a súťažné športové aktivity oddielov a klubov VŠC a záujmovú športovú činnosť príslušníkov AOS:

Športová hala a telocvične Posilňovňa
Pondelok - Piatok 13.30 - 20.00 Pondelok - Piatok 13.30 - 20.00
Bazén Sauna
Pondelok - Piatok 13.30 - 18.00 Streda - Muži 13.30 - 18.00
Sobota - Nedeľa 09.00 - 18.00 Štvrtok - Ženy 13.30 - 18.00

Krátkodobé zmeny a mimoriadne oznamy:

Prevádzka bazéna a sauny sa riadi osobitným režimom a preto je potrebné si pred návštevou týchto zariadení overiť, či sú otvorené.

Hlavná stránka