Odporúčania pre prípravu na skúšku

  Vzory testov


UPOZORNENIE
V prípade záujmu o vykonanie jazykovej skúšky (STANAG 6001) obráťte sa na

Jazykový inštitút GŠ OS SR
so sídlom v Liptovskom Mikuláši

na tieto telefónne čísla:
Riaditeľ inštitútu - pplk. Mgr. Maroš Brláš - 428201
Sekretárka - 428202
p. Moravčíková (má na starosti kurzy) - 428206