SLP1 SLP1,2 SLP1  
Štruktúra skúšky (*.doc) Štruktúra skúšky (*.doc) Štruktúra skúšky (*.doc)  
Vzory písomného prejavu(*.doc)   SLP2  
SLP2,3   Štruktúra skúšky (*.doc)  
Štruktúra skúšky(*.doc)   SLP3  
    Štruktúra skúšky (*.doc)  

NATO STANAG 6001 je označenie pre štandardizačnú dohodu (STANdardization AGreement), ktorá stanovuje smernice, termíny a podmienky pre bežné vojenské alebo technické postupy a komunikáciu medzi členskými štátmi Severoatlantickej aliancie.

STANAG 6001 schvaľuje každý členský štát NATO a zároveň jeho konkrétnu podobu a pravidlá musí prispôsobiť svojmu vlastnému systému. Dôvodom je potreba zosúladiť bežné administratívne a operatívne postupy a logistiku tak, aby jedno národné vojsko dokázalo využiť zásoby a technickú podporu vojska iného národa.

Jazyková skúška STANAG 6001 poskytuje základ pre testovanie jazykovej schopnosti zamestnancov v štruktúrach NATO a v Armáde SR.

Jazyková skúška STANAG 6001 sa sústreďuje na testovanie nasledujúcich zručností:

 

posluch s porozumením

 
 

ústny prejav

 
 

čítanie

 
 

písanie

 
Pre každú jazykovú zručnosť je pripravený SLP (Standardized Language Profile) od najnižšej úrovne SLP0+ až po najvyššiu úroveň SLP5.
Podrobnejší popis jednotlivých úrovní:
   SLP1  SLP2  SLP3