Úvod
Aktuality
Štúdium
Kurzy, DPŠ
Veda
Konferencie
Projekty
Štruktúra
Kontakt
 
 
Centrum RR
STANAG AJ
ŠTRUKTÚRA
 
Vedúci katedry: doc. RSDr. Jozef MATIS, PhD. tel. 423122 jozef.matis@aos.sk
Správca materiálu: Taťjana PAULÍKOVÁ tel. 423332 tatjana.paulikova@aos.sk
Odborný asistent: PhDr. Miroslav KMOŠENA, PhD. tel. 423174 miroslav.kmosena@aos.sk
Odborný asistent: PhDr. Mária MARTINSKÁ, PhD. tel. 423120 maria.martinska@aos.sk
Asistent: PhDr. Róbert HURNÝ, PhD. tel. 423519 robert.hurny@aos.sk
Asistent: Mgr. Katarína HOLOŠOVÁ tel. 423344 katarina.holosova@aos.sk  
Asistent: Mgr. Zuzana BERNÍKOVÁ tel. 423515 zuzana.bernikova@aos.sk
Asistent: Mgr. Lenka NAGYOVÁ tel. 423107lenka.nagyova@aos.sk
Asistent: Mgr. Beáta LEHOTSKÁ tel. 423108beata.lehotska@aos.sk

      Kontakt:
Katedra spoločenských vied a jazykov
Akadémia ozbrojených síl gen. Milana R. Štefánika
031 06 Liptovský Mikuláš 6
© KIS AOS 2016