Úvod
Aktuality
Štúdium
Kurzy, DPŠ
Veda
Konferencie
Projekty
Štruktúra
Kontakt
 
 
Centrum RR
STANAG AJ
KONFERENCIE

Medzinárodná vedecko-odborná konferencia
"POTENCIÁL RIADENIA ROZMANITOSTI A RODOVEJ ROVNOSTI V OZBROJENÝCH SILÁCH,
BEZPEČNOSTNÝCH A ZÁCHRANNÝCH ZBOROCH"
 
"THE POTENTIAL OF DIVERSITY MANAGEMENT AND GENDER EQUALITY
WITHIN THE ARMED FORCES, SECURITY AND RESCUE CORPS"26. - 27. október 2016
Liptovský Mikuláš
 

        Pozvánka         Prihláška     Vzor formátovania
        Invitation         Application  Format instructions
 

      Kontakt:
Katedra spoločenských vied a jazykov
Akadémia ozbrojených síl gen. Milana R. Štefánika
031 06 Liptovský Mikuláš 6
© KIS AOS 2016