Úvod
Aktuality
Štúdium
Kurzy, DPŠ
Veda
Konferencie
Projekty
Štruktúra
Kontakt
 
 
Centrum RR
STANAG AJ
KONFERENCIE


Medzinárodná vedecká konferencia
 
 
"AKTUÁLNE OTÁZKY REGRUTÁCIE A STABILIZÁCIE PERSONÁLU V OZBROJENÝCH SILÁCH,
BEZPEČNOSTNÝCH A ZÁCHRANNÝCH ZBOROCH "

"CURRENT ISSUES RELATING TO RECRUITMENT AND STABILISATION OF PERSONNEL
IN THE ARMED FORCES AS WELL AS SECURITY AND RESCUE CORPS "16. - 17. máj 2018
Liptovský Mikuláš
 

        Pozvánka         Prihláška     Vzor formátovania
        Invitation         Application  Format instructions
 

      Kontakt:
Katedra spoločenských vied a jazykov
Akadémia ozbrojených síl gen. Milana R. Štefánika
031 06 Liptovský Mikuláš 6
© KIS AOS 2016