Úvod
Aktuality
Štúdium
Kurzy
DPŠ
Konferencie
Zborníky
Projekty
Publikačná činnosť
Štruktúra
Kontakt
 
 
Centrum RR
STANAG AJ
KONFERENCIE

Medzinárodná vedecká konferencia
 
NOVÉ TRENDY PROFESIJNEJ PRÍPRAVY
A KARIÉRNY ROZVOJ PROFESIONÁLNYCH VOJAKOV

 
NEW TRENDS IN PROFESSIONAL PREPARATION
AND CAREER DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL SOLDIERS

 
Liptovský Mikuláš

 
19. máj 2021
 


           Pozvánka         Prihláška              Vzor formátovania
 
               Invitation        Registration form   Format instructions
 
 

      Kontakt:
Katedra spoločenských vied a jazykov
Akadémia ozbrojených síl gen. Milana R. Štefánika
031 01 Liptovský Mikuláš
© KIS AOS 2016