Úvod
Aktuality
Štúdium
Kurzy, DPŠ
Veda
Konferencie
Projekty
Štruktúra
Kontakt
 
 
Centrum RR
STANAG AJ
ZBORNÍKY, PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
Zborníky
Publikačná činnosť
    Konferencie a semináre:
Miesto a úlohy sociálno psychologického výcviku 2002
Aktuálne otázky OS SR vo svetle prístupových procesov do NATO 2003
Vodcovstvo 2004
Etika 2005
Komplexné sociálne zabezpečenie profesionálneho vojaka 2010
Vybrané sociologické problémy úplnej profesionalizácie 2011
Riadenie bezpečnosti zložitých systémov 2011
Riadenie bezpečnosti zložitých systémov 2012
Rovnosť príležitosti a zosúlaďovanie práce a rodiny v praxi moderných organizácií 2012
Riadenie bezpečnosti zložitých systémov 2013
Nové trendy vo vyučovaní spoločenskovedných predmetov v školách zameraných na bezpečnosť 2013
Riadenie bezpečnosti zložitých systémov 2014
Riadenie bezpečnosti zložitých systémov 2015
„Súčasný stav a možný vývoj kvality života rodiny profesionálneho vojaka 2014

doc. RSDr. Jozef MATIS, PhD.  
PhDr. Mária MARTINSKÁ, PhD.


      Kontakt:
Katedra spoločenských vied a jazykov
Akadémia ozbrojených síl gen. Milana R. Štefánika
031 06 Liptovský Mikuláš 6
© KIS AOS 2016