Úvod
Aktuality
Štúdium
Kurzy, DPŠ
Veda
Konferencie
Projekty
Štruktúra
Kontakt
 
 
Centrum RR
STANAG AJ
ŠTÚDIUM
 
Vo všetkých študijných programoch bakalárskeho štúdia (Bezpečnosť a obrana štátu, Elektronické zbraňové systémy, Vojenské spojovacie a informačné systémy, Zbraňové systémy, zbrane a ich časti) zabezpečuje katedra vyučovanie nasledovných predmetov:
 
povinné predmety:
 • FILOZOFIA A ETIKA (v rozsahu 28 hodín za semester)
 • PEDAGOGIKA A PSYCHOLÓGIA (v rozsahu 28 hodín za semester)
 • POLITOLÓGIA (v rozsahu 42 hodín za semester)
 • SOCIOLÓGIA (v rozsahu 28 hodín za semester)
 • ANGLICKÝ JAZYK I. – V. (v rozsahu 42 hodín za semester)
výberové predmety:
 • KONVERZAČNÉ CVIČENIA Z ANGLICKÉHO JAZYKA I. – V.
  (pre začiatočníkov v rozsahu 20 hodín za semester.)
 • KONVERZAČNÉ CVIČENIA Z ANGLICKÉHO JAZYKA I. – V.
  (pre pokročilých v rozsahu 20 hodín za semester.)

      Kontakt:
Katedra spoločenských vied a jazykov
Akadémia ozbrojených síl gen. Milana R. Štefánika
031 06 Liptovský Mikuláš 6
© KIS AOS 2016