Úvod
Aktuality
Štúdium
Kurzy, DPŠ
Veda
Konferencie
Projekty
Štruktúra
Kontakt
 
 
Centrum RR
STANAG AJ
V I T A J T E !
 
Katedra spoločenských vied a jazykov sa významnou mierou podieľa na príprave príslušníkov OS SR s dôrazom na získanie a rozvoj spoločenskovedných poznatkov, intelektuálnych návykov, schopností a zručností študentov a vojenských profesionálov so zameraním na ich manažérske, edukačné a jazykové schopnosti.
 
Cieľ a úlohy Katedry spoločenských vied a jazykov
 
USKUTOČŇOVAŤ VÝCHOVU A VZDELÁVANIE SPOLOČENSKÝCH VIED A JAZYKOV S DÔRAZOM NA ZÍSKANIE A ROZVOJ SPOLOČENSKO-VEDNÝCH POZNATKOV, INTELEKTUÁLNYCH NÁVYKOV, SCHOPNOSTÍ A ZRUČNOSTI ŠTUDENTOV A VOJENSKÝCH PROFESIONÁLOV SO ZAMERANÍM NA ICH MANAŽÉRSKE, EDUKAČNÉ A JAZYKOVÉ SCHOPNOSTI.
V RÁMCI SVOJHO POSLANIA REALIZOVAŤ VÝUČBU CUDZÍCH JAZYKOV A VYKONÁVAŤ SKÚŠKY PODĽA NORMY NATO
VEDECKO - VÝSKUMNÚ ČINNOSŤ ZAMERAŤ NA ZÍSKANIE NAJNOVŚÍCH POZNATKOV O OBJEKTÍVNEJ SITUÁCII V OS SR. ZAMERAŤ SA NAJMÄ NA PROBLÉMY SPOJENÉ S ICH ÚPLNOU PROFESIONALIZÁCIOU A VSTUP SR DO NATO A EURÓPSKYCH ŠTRUKTÚR
 

      Kontakt:
Katedra spoločenských vied a jazykov
Akadémia ozbrojených síl gen. Milana R. Štefánika
031 06 Liptovský Mikuláš 6
© KIS AOS 2016