Úvod
Aktuality
Ciele
Publikačná činnosť
Fotogaléria
Video
Dokumenty
Kontakt
 
Katedra SVaJ
PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
 
  Monografie:
 • Martinská, M. - Matis, J.: Rodovo orientovaná sociálna práca vo vojenskej organizácii
  Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála M.R.Štefánika 2011, 157s . ISBN 978-80-8040-437-6.
  ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch:
 • Princíp starostlivosti bez rodových hraníc v otázkach bezpečnosti ako novej sociálnej a politickej praxe [Principle of care without gender borders in issues of security as a new social and political practice] / Mária Martinská.
  In: Kultura Bezpieczeństwa [elektronický zdroj] : nauka - praktyka - refleksje.
  - ISSN 2299-4033. - Nr. 15 (2014), online, s. 263-278.
  Plný text: http://www.apeiron-wydawnictwo.pl/kb/kb15/kb15.pdf
  [MARTINSKÁ, Mária (100%)]
  AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách:
 • Kvalita interpersonálnych vzťahov v zmiešaných jednotkách Ozbrojených síl Slovenskej republiky / Mária Martinská.
  In: Edukacja w Siłach Zbrojnych RP w dobie profesjonalizacji. - Wrocław : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej, 2010. - ISBN 978-83-87384-43-2. - S. 157-169.
  [MARTINSKÁ, Mária (100%)]
 • Názory kadetiek Akadémie ozbrojených síl na regrutáciu a kariéru v profesionálnej armáde Slovenskej republiky / Mária Martinská.
  In: Rekrutacja do grup dyspozycyjnych - socjologiczna analiza problemu. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011. - ISBN 978-83-229-3207-0. - S. 553-562. - Vydané v sérii Socjologia. - ISSN 0239-6661.
  [MARTINSKÁ, Mária (100%)]
 • Sociálna pozícia a roly ženy - dôstojníka plne profesionalizovaných Ozbrojených síl SR / Mária Martinská.
  In: Oficerowie grup dyspozycyjnych : socjologiczna analiza procesu bezpieczeństwa narodowego. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008. - ISBN 978-83-229-2969-8. - S. 457-463. - Acta Universitatis Wratislaviensis. ISSN 0239-6661, 2008, č. 3079.
  [MARTINSKÁ, Mária]

      Kontakt:
Centrum rodovej rovnosti
Katedra spoločenských vied a jazykov

Akadémia ozbrojených síl gen. Milana R. Štefánika
031 06 Liptovský Mikuláš 6
© KIS AOS 2016