svk  eng  1. 9. 2004

Zlúčením bývalej Katedry matematiky a Katedry fyziky Vojenskej akadémie SNP v Liptovskom Mikuláši (1993 - 2004) vznikla Katedra prírodných vied Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši.

31. 8. 2003

KF bola zrušená, v období od 1. 9. 2003 do 31. 8. 2004 zabezpečovala jej úlohy skupina fyziky na Katedre materiálov a mechaniky (KMM), ktorá patrila pod Fakultu logistiky. Vedúcim tejto skupiny a zároveň zástupcom vedúceho KMM bol prof. Ing. Ján MUDROŇ, CSc.

1. 9. 1983

Katedra matematiky a fyziky sa rozdelila na dve samostatné katedry - Katedru matematiky (KM) a Katedru fyziky (KF). V rokoch 1990 - 1993 patrila KM pod Fakultu rádiolokácie a KF pod Fakultu aplikovanej elektroniky. V rokoch 1993 - 2004 patrila KM pod Fakultu protivzdušnej obrany. V rokoch 1993 - 2003 patrila KF pod Fakultu logistiky. Vedúcimi KM boli: doc. RNDr. Ing. Blahoslav HARMAN, CSc. (1983 - 1995), RNDr. Ing. Ján RYBÁRIK, CSc. (1995 - 2003) a doc. RNDr. Ferdinand CHOVANEC, CSc. (2003 - 2004). Vedúcimi KF boli: doc. Ing. Zdeněk VAŠEK (1983 - 1986), prof. RNDr. Ján CHRAPAN, DrSc. (1986 - 1993) a doc. RNDr. Pavol ŠUTTA, PhD. (1993 - 2003).

1. 9. 1981

Z časti fyzikálnej sekcie KMF vznikla nová Katedra mikroelektroniky a laserovej techniky (KMLT), na ktorú prešli Ing. Otakar WILFERT a Ing. Ivan PARULEK.

1. 9. 1973

Bola v rámci novozaloženej Vysokej vojenskej technickej školy v Liptovskom Mikuláši (1973 - 1993) ustanovená Katedra matematiky a fyziky (KMF), ktorá mala celoškolský charakter. Jej prvým vedúcim bol doc. Ing. Zdeněk VAŠEK, zástupcom Ing. František ČÁMSKÝ, od roku 1977 PhDr. Pavel DEDERA.


V sekcii matematiky Katedry matematiky a fyziky, resp. Katedry matematiky postupne pôsobili

Ing. František ČÁMSKÝ (1973 - 1977)
PhDr. Pavel DEDERA (1973 - 2003)
RNDr. Anna KARHÚTOVÁ (PARULEKOVÁ) (1973 - 1996)
RNDr. Eugen ULIČNÝ (1973 - 2003)
Viktor URMINSKÝ (1973 - 1976)
Luděk ŠIMÁČEK (1974 -1976)
PhDr. Jaroslav BUDÍNSKÝ (1975 - 1989)
RNDr. Ing. Ján RYBÁRIK, CSc. (1975 - 2003)
doc. RNDr. Ing. Blahoslav HARMAN, CSc. (1976 - 1995)
RNDr. Emil Ondis, CSc. (1976 - doposiaľ )
doc. RNDr. Ľudmila LYSÁ, PhD. (1976 - 1995)
RNDr. Viera MISLIVCOVÁ, CSc. (1978 - 1980)
RNDr. Ľubomír MYDIELKA (1978 - 2004)
RNDr. Róbert MENKYNA, CSc. (1979 - 2002)
RNDr. Jaroslav HUSARČÍK (1978 - 1979)
Ing. Vladimír MIELEC, CSc. (1980 - 1988)
doc. RNDr. Ferdinand CHOVANEC, CSc. (1980 - doposiaľ)
doc. RNDr. František KÔPKA, CSc. (1980 - 2002)
Mgr. Jozef ČAVOJSKÝ (1980 - 2004)
doc. RNDr. Mária JUREČKOVÁ, CSc. (1981 - doposiaľ)
RNDr. Jozef FIFLÍK (1982 - zimný semester)
RNDr. Iveta HALUŠKOVÁ (MOLNÁROVÁ) (1982 - doposiaľ)
Doc. RNDr. Ján HALUŠKA, CSc. (1982 - 1992)
RNDr. Eva DROBNÁ (RYBÁRIKOVÁ), PhD. (1983 - doposiaľ)
RNDr. Ivan HUJÍK (1983 - 1993)
Ing. Jozef LETOVIČ (1984 - 1993)
prof. RNDr. Beloslav RIEČAN, DrSc. (1985 - 1989)
doc. RNDr. Peter MALIČKÝ, CSc. (1985 - 1992)
doc. RNDr. Ľubomír DEDERA, PhD. (1991 - 1993)
RNDr. Ružena GROCHOVÁ (1998 - 2000)
Mgr. Ingrid VOZNÁ (2001 - letný semester)

V sekcii fyziky KMF, na KF a na skupine fyziky KMM postupne pôsobili:

doc. Ing. Zdeněk VAŠEK (1973 - 1986)
Ing. Václav FIŠER, CSc. (1973 - 1980)
Ing. Jaromír JANDA (1973 - 1993)
Ing. Ilona JANDOVÁ (1973 - 1993)
Ing. František JANŮ (1973 - 1985)
Ing. Peter KRIVOŠ (1973 - 1981)
Ing. Otakar WILFERT (1974 - 1981)
prof. Ing. Ján MUDROŇ, CSc. (1976 - doposiaľ)
RNDr. Alena VODILOVÁ (KUČEROVÁ) (1976 - 2004)
Ing. Ivan PARULEK (1977 - 1981, 1993 - 2004)
doc. RNDr. Pavol ŠUTTA, PhD. (1980 - 2003)
Ing. Stanislav VRBŇÁK, CSc. (1981 - ?2000)
RNDr. Stanislav JUREČKA (1981 - 2002)
RNDr. Lubomír MACKO, CSc. (1983 - 1995)
RNDr. Vladimír JAKABČIN (1983 - 1990)
RNDr. Oľga JAKABČINOVÁ (1984 - 1991)
prof. RNDr. Ján CHRAPAN, DrSc. (1984 - 1993)
RNDr. Eva TOKARIKOVÁ (1985 - 1993)
Ing. Stanislav TUŠA (1986 - 1993)
prof. Ing. Josef ŠEDA, DrSc. (1988 - 1993)
doc. RNDr. Jarmila MÜLLEROVÁ, PhD. (1993 - 2003)
RNDr. Eva BAJČIOVÁ JUREČKOVÁ, PhD. (1993 - doposiaľ)

(Prehľad matematikov pôsobiacich na vysokých vojenských školách v Liptovskom Mikuláši spracoval PhDr. Pavel Dedera)

  Copyright 2005 - 2019 AOS
  nardew