[domov]

   
     

Projekt

Možnosti manažmentu medzinárodných projektov


Cieľ projektu:

 

Cieľom projektu je vypracovanie štúdie pojednávajúcej o možnostiach manažovania medzinárodných

projektov vyzbrojovania v rámci celého životného cyklu obranného systému.

 

Využiteľnosť výstupov projektu pre prax a OS SR:

 

Limitovaná zdrojová báza a potenciál jednotlivých krajín EÚ pri napĺňaní cieľov v oblasti národnej

a medzinárodnej bezpečnosti akcelerujú integračné úsilie so zámerom efektívneho využitia verejných

prostriedkov vyčleňovaných na tento účel.

Výstupy realizovanej štúdie ponúknu komplexný prehľad o osobnostných a odborných

požiadavkách ako kritériách na obsadenie jednotlivých  manažérskych pozícií a tiež kreovania

štruktúr projektového tímu tak, aby bola garantovaná kvalita vytýčených cieľov počas celého

životného cyklu obranného systému.

 

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Stanislav MORONG, PhD.

Členovia riešiteľského tímu: Ing. Lubomír BELAN, PhD., Ing. Milota KUSTROVÁ, PhD., Ing. Viera

FRIANOVÁ, PhD., ng. Soňa JIRÁSKOVÁ, PhD., doc. PhDr. Mária PETRUFOVÁ, PhD.,

doc. Ing. Miroslav ŠKOLNÍK, PhD.


 

 


 
 

                                                                                                                          posledná aktualizácia: 02. 12. 2016