Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

        KATEDRA MANAŽMENTU

 

[domov]

       
   

Pozvánka a záväzná prihláška

DOC  
   

Invitation and binding application

DOC  
   

Šablóna príspevku

DOC  
   

Template of articles in conference proceeding

DOC  
       

Medzinárodná vedecká konferencia

MANAŽMENT OBRANNÝCH ZDROJOV - 2018

 

International Scientific Conference

 

DEFENSE RESOURCES MANAGEMENT - 2018

 

 

 

 

 

11. - 12. 10. 2018