slovenskyenglish

Udalosti

12. máj 2011

Ukončenie kurzu Cisco sieťová akadémia – CCNA Exploration

Vo štvrtok 12. mája 2011 bol za prítomnosti prorektora pre vedu AOS doc. Ing. Pavla Nečasa, PhD. ukončený krátkodobý odborný kurz Cisco sieťová akadémia – CCNA Exploration zameraný na prípravu na priemyselnú certifikačnú skúšku CCNA (Cisco Certified Network Associate) v oblasti počítačových sietí. Po ôsmich týždenných sústredeniach realizovaných približne v mesačných intervaloch, kurz úspešne absolvovalo 14 špecialistov z oblasti informačných a komunikačných technológií z útvarov a zariadení Ozbrojených síl SR, Ministerstva obrany SR a Národného bezpečnostného úradu.

19. apríl 2011

Aprílový seminár na katedre informatiky

V rámci pravidelných mesačných katedrových seminárov Katedry informatiky AOS odznela 19. apríla prednáška doc. RNDr. Ferdinanda Chovanca, CSc. na tému „Algebrické štruktúry v kvantových logikách“. Určená bola predovšetkým učiteľom katedry informatiky, ale aj iným záujemcom o túto vednú problematiku. Docent Chovanec, matematik a vysokoškolský učiteľ Katedry informatiky AOS, nositeľ Ceny Medzinárodnej asociácie kvantových štruktúr, ocenenia SAV za súbor prác „Fuzzy množiny a ich aplikácie“ a držiteľ prémie za trojročný vedecký ohlas v kategórii technické vedy a geovedy, prítomným v stručnosti a na názorných príkladoch priblížil klasické a neklasické logiky, kvantové logiky a D-posety.

18. november 2010

Technologický deň Servisne Orientovanej Architektúry

Spoločnosť InterWay, ktorá sa zaoberá procesným a projektovým riadením v oblasti návrhu a konsolidácie systémov na princípe Servisne Orientovanej Architektúry (SOA), predstavila 18. novembra 2010 v Akadémii ozbrojených síl riešenia, ktoré posúvajú informačné technológie a ich produkty do blízkej budúcnosti. Riaditeľ InterWay Ing. Peter Weber ml. k problematike uviedol, že InterWay ako nový člen AFCEA Slovak Chapter pracuje na poli tvorby informačných systémov, ktoré na princípe Servisne Orientovanej Architektúry zjednodušujú integráciu heterogénnych informačných systémov a implementujú ich do prostredia.

11. november 2010

Špeciálne komunikačné a informačné riešenia v prezentácii pre ozbrojené sily

V spolupráci s AFCEA Slovak Chapter, S&T Group a Katedry informatiky Akadémie ozbrojených síl sa uskutočnila 11. novembra 2010 v priestoroch akadémie prezentácia špeciálnych komunikačných a informačných riešení pre ozbrojené sily. Spoločnosť S&T ako organizačná súčasť AFCEA Slovensko, ktorej poslaním je prinášať poznatky a moderné riešenia do systémov NATO a vyspelých ekonomických krajín, predstavila v prezentačnom paneli informácie o nových technológiách, ktoré sú úspešne využívané vo vojenských misiách NATO a v Ozbrojených silách Slovinska.

Celkovo 59 správ na 15 stranách. Zobrazujem správy 33-36.

Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Demänová 393
031 06 Liptovský Mikuláš 6

Tel.: +421 44 55 25 639
Tel/Fax.: +421 960 423019

E-m@il: sekretariat.ki@aos.sk

GPS: N49°4'1,21'' E19°35'53,62''Google mapy
Design & programovanie Bobo | © 2013 - 2018 Katedra informatiky. Všetky práva vyhradené. | 00114130