slovenskyenglish

Udalosti

9. jún 2016

"Smerovanie a prepínanie" v kurze CCNA

Ďalší štvorsemestrový kurz CCNA (Certificated Cisco Network Academy) zameraný na Routing a Switching (smerovanie a prepínanie) organizovala Katedra informatiky Akadémie ozbrojených síl. Kurz trval od 9. 11. 2015 do 9. 6. 2016, konal sa pravidelne v jednom týždni v mesiaci v celkovej dobe 8 mesiacov. Absolvovalo ho 14 príslušníkov vojenských útvarov a zariadení OS SR. Odborný obsah kurzu v rozsahu 288 hodín obsiahol predmetnú skladbu, ktorá okrem iného zahŕňala základy sieťovej komunikácie, adresovanie v IP sieťach, základnú konfiguráciu smerovačov, statické smerovanie, smerovacie protokoly typu vektor vzdialenosti a typu stavu spoja, konfiguráciu prepínačov a virtuálnych sietí, základy bezdrôtových sietí (WLAN), WAN technológie a protokoly.

6. apríl 2016

Microsoft pre školstvo

V dňoch 5. - 6. apríla 2016 sa v Žiline konal 13. ročník konferencie „Microsoft pre školstvo“. Na konferencii sa zúčastnili pedagógovia základných, stredných a vysokých škôl a odovzdávali si skúsenosti z využívania inovatívnych prístupov vo vzdelávaní. V programe konferencie boli prezentované nástroje, prístupy a riešenia spoločnosti Microsoft, vhodné pre implementáciu v školskom prostredí a skúsenosti s ich nasadzovaním a používaním v rôznych stupňoch a odboroch vzdelávania. V prezentáciách rezonovali pojmy ako Office 365, Azure Cloud, ale i mobilita, kreativita.

29. január 2016

FSTA 2016

13. ročník medzinárodnej konferencie o teórii fuzzy množín a jej aplikáciách – FSTA 2016 sa uskutočnil v Liptovskom Jáne v dňoch 25. - 29. 1. 2016 za účasti viac ako 85 odborníkov zo 14 krajín sveta (najvzdialenejší účastníci boli z Japonska a Brazílie). Akadémia ozbrojených síl je tradične, spolu s STU Bratislava a Európskou spoločnosťou pre fuzzy logiku a technológiu (EUSFLAT), organizátorom tejto konferencie, ktorej začiatky siahajú do roku 1992. Člen programového výboru FSTA doc. RNDr. Ferdinand Chovanec, CSc. z Katedry informatiky Akadémie ozbrojených síl (AOS), ktorý sa zaoberá matematickými modelmi v kvantových a mnohohodnotových logikách zdôraznil, že konferencia FSTA udržuje dobré renomé vo vedeckej komunite zaoberajúcej sa touto problematikou a ozrejmil, že aplikácie fuzzy množín majú široké použitie, napr. i v prístrojoch dennej potreby, používajú sa v procesoch rozhodovania, riadenia a regulácie, kde významným faktorom je neurčitosť.

24. október 2015

CISCO – VoIP telefónia

Už štvrtý rok sa konal na Katedre informatiky Akadémie ozbrojených síl odborný kurz CISCO – VoIP telefónia (Voice over Internet Protocol). Tento štvrtý kurz sa uskutočnil v dňoch 21. - 29. septembra a 19. - 23. októbra 2015 v odborných učebniach katedry. Absolvovalo ho 10 príslušníkov rezortu obrany SR, a tak ako predchádzajúce analogické kurzy, sa orientoval na telefónne služby založené na platforme TCP/IP. Kurz viedli Ing. Miroslav Ďulík, PhD. a Ing. Miloš Očkay, PhD.

Celkovo 57 správ na 15 stranách. Zobrazujem správy 1-4.

Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Demänová 393
031 06 Liptovský Mikuláš 6

Tel.: +421 44 55 25 639
Tel/Fax.: +421 960 423019

E-m@il: sekretariat.ki@aos.sk

GPS: N49°4'1,21'' E19°35'53,62''Google mapy
Design & programovanie Bobo | © 2013 - 2017 Katedra informatiky. Všetky práva vyhradené. | 0098916