Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

Ukončenie kurzu Cisco CCNA Security

Publikované 12. júla 2019 | Zobrazené 1499x
1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8

Na Katedre informatiky Akadémie ozbrojených síl SR bol 12. júla 2019 ukončený kurz Cisco – CCNA (Certificated Cisco Network Academy) Security pod vedením Ing. Júliusa Barátha, PhD.. Kurzu sa zúčastnili šiesti príslušníci OS SR a po záverečnom teoretickom a praktickom preskúšaní boli úspešným absolventom odovzdané certifikáty o absolvovaní kurzu.

Kurz Cisco CCNA Securuty je zameraný na existujúce hrozby v oblasti sieťovej bezpečnosti, zabezpečenie sieťových zariadení, autentifikáciu, autorizáciu a účtovanie (AAA), implementovanie firewallových technológií a ochrany pred narušením (IPS), kryptografické systémy, implementovanie virtuálnych privátnych sietí (VPN) a bezpečnostných prvkov (ASA).

Načerpané poznatky využijú úspešní absolventi priamo v každodennej praxi pri prevádzkovaní mobilných a stacionárnych systémov riadenia a velenia a rovnako aj pri prevádzkovaní komunikačnej a informačnej infraštruktúry OS SR.

- bm -    - md -


Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Katedra informatiky
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš 1

+421 960 423 019 (sekretariát katedry)
+421 44 552 5639

sekretariat.kti@aos.sk
http://kti.aos.sk


+421 960 423 458 (študijné oddelenie)
vzdelavanie@aos.sk

N49°4'1,21'' E19°35'53,62'' - blok katedier "A", 4. nadzemné podlažie