Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

Vysokoškolské štúdium

Katedra informatiky v rámci vysokoškolského vzdelávania garantuje a zabezpečuje štúdium v študijnom programe Vojenské spojovacie a informačné systémy v študijnom odbore 8.4.6 Vojenské spojovacie a informačné systémy v prvom, druhom a treťom stupni vysokoškolského štúdia v dennej a externej forme.
Katedra taktiež zabezpečuje a realizuje vyučovanie všetkých predmetov z oblasti informatiky, matematiky, informačnej bezpečnosti, informačných a komunikačných technológií pre všetky ostatné akreditované študijné programy bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia.
Informácie pre uchádzačov o štúdium na Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v niektorom ponúkanom študijnom programe nájdete na stránke Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v časti "Prijímacie konanie" podľa príslušného stupňa vysokoškolského štúdia, na telefónnom čísle študijného oddelenia +421 960 42 34 58 alebo mailovej adrese vzdelavanie@aos.sk. Uchádzači o prvý resp. druhý stupeň vysokoškolského štúdia môžu nájsť ďalšie informácie o termíne a priebehu výberového konania na funkciu kadet (študent akadémie) na stránke Personálneho úradu OS SR prípadne aj na stránke www.regrutacia.sk .


Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Katedra informatiky
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš 1

+421 960 423 019 (sekretariát katedry)
+421 44 552 5639

sekretariat.kti@aos.sk
http://kti.aos.sk


+421 960 423 458 (študijné oddelenie)
vzdelavanie@aos.sk

N49°4'1,21'' E19°35'53,62'' - blok katedier "A", 4. nadzemné podlažie