slovenskyenglish

Sieťová akadémia

Regionálna akadémia programu NetAcad pri AOS v Liptovskom Mikuláši spolu s lokálnou akadémiou začala svoje účinkovanie v novembri 2000, pričom jej činnosť odborne i personálne pokrývajú zamestnanci Katedry informatiky. Sieťová akadémia v súčasnej dobe poskytuje kurzy v programoch CCNA Exploration a CCNA Security.

Akadémia je špecifická tým, že v programe NetAcad pripravuje kadetov s vojenským zameraním a vojenských profesionálov ako súčasť ich ďalšieho odborného rastu, pričom obe kategórie sú priamo umiestňované v rezorte Ozbrojených síl SR.

Výučba v rámci programu NetAcad je poskytovaná v nasledujúcich formách vzdelávania:
  • štandardné bakalárske štúdium. V tomto prípade je kurikulum CCNA Exploration čiastočne integrované do predmetov Siete a služby a Projektovanie a budovanie počítačových sietí študijného programu Počítačové systémy, siete a služby.
  • vstupný odborný dôstojnícky kurz pre vojenské odbornosti zamerané na informačné a komunikačné technológie. V tomto prípade sú 4 (prípadne 2) semestre CCNA Exploration integrálnou súčasťou zmieneného kurzu.
  • celoživotné vzdelávanie. V tomto prípade akadémia organizuje kurzy CCNA Exploration a CCNA Security pre špecialistov z jednotiek Ozbrojených síl SR, Ministerstva obrany SR a Národného bezpečnostného úradu. Výučba každého semestra je organizovaná formou dvoch (v prípade CCNA Security troch) týždenných sústredení.

Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Demänová 393
031 06 Liptovský Mikuláš 6

Tel.: +421 44 55 25 639
Tel/Fax.: +421 960 423019

E-m@il: sekretariat.ki@aos.sk

GPS: N49°4'1,21'' E19°35'53,62''Google mapy
Design & programovanie Bobo | © 2013 - 2018 Katedra informatiky. Všetky práva vyhradené. | 00112729