slovenskyenglish

Odborné kurzy

Katedra na základe požiadaviek ostatných zložiek rezortu MO organizuje odborné kurzy v nasledujúcich oblastiach:
 • Cisco sieťová akadémia CCNA Exploration - semestre 1-4
 • Cisco sieťová akadémia - CCNA Security
 • Systémy velenia a riadenia - C2-SYS-TS
 • Databázový systém MS Access - začiatočníci a pokročilí
 • Tabuľkový procesor MS Excel - začiatočníci a pokročilí
 • Aplikácie štatistických metód v praxi
 • Finančná matematika v MS Excel
 • Základy práce s používateľským prostredím programu MS Office Outlook pre začiatočníkov
 • Práca s používateľským prostredím programu MS Office Outlook pre pokročilých
 • Základy práce v prostredí MS Project
 • Pokročilé techniky a práca v prostredí MS Project
 • Používateľské funkcie MS SharePoint Services
 • Spracovanie vedeckých a technických textov v textovom procesore TeX
 • Tvorba vyučovacích predmetov a kurzov v systéme elektronického vzdelávania
 • Technológie pre NNEC
 • Rastrový editor CorelPhoto-Paint
 • Vektorový grafický editor CorelDraw
 • Tvorba webových stránok

Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Demänová 393
031 06 Liptovský Mikuláš 6

Tel.: +421 44 55 25 639
Tel/Fax.: +421 960 423019

E-m@il: sekretariat.ki@aos.sk

GPS: N49°4'1,21'' E19°35'53,62''Google mapy
Design & programovanie Bobo | © 2013 - 2018 Katedra informatiky. Všetky práva vyhradené. | 00112729