slovenskyenglish

"Smerovanie a prepínanie" v kurze CCNA

Ďalší štvorsemestrový kurz CCNA (Certificated Cisco Network Academy) zameraný na Routing a Switching (smerovanie a prepínanie) organizovala Katedra informatiky Akadémie ozbrojených síl. Kurz trval od 9. 11. 2015 do 9. 6. 2016, konal sa pravidelne v jednom týždni v mesiaci v celkovej dobe 8 mesiacov. Absolvovalo ho 14 príslušníkov vojenských útvarov a zariadení OS SR. Odborný obsah kurzu v rozsahu 288 hodín obsiahol predmetnú skladbu, ktorá okrem iného zahŕňala základy sieťovej komunikácie, adresovanie v IP sieťach, základnú konfiguráciu smerovačov, statické smerovanie, smerovacie protokoly typu vektor vzdialenosti a typu stavu spoja, konfiguráciu prepínačov a virtuálnych sietí, základy bezdrôtových sietí (WLAN), WAN technológie a protokoly. Kurz sa orientoval aj na bezpečnostné otázky, a to v základoch sieťovej bezpečnosti, monitorovaní prevádzky a prvkov v sieti a informačnej bezpečnosti v LAN sieťach. Absolventi kurzu využijú získané poznatky pri riadení komunikačnej a informačnej infraštruktúry zložiek OS SR.

„Kurz vyžaduje samostatné vzdelávanie, ktoré môže odborne pokračovať štúdiom ďalšej problematiky na katedre informatiky, a to so zameraním na bezpečnosť, bezdrôtové siete, VoIP prenos hlasu, a pod.“, povedal učiteľ kurzu Ing. Miroslav Ďulík, PhD. Ďalšími učiteľmi v kurze boli Ing. Miloš Očkay, PhD. a mjr. Ing. Michal Turčaník, PhD.

Osvedčenia o absolvovaní kurzu jeho účastníkom odovzdal prof. Ing. Jozef Štulrajter, CSc., vedúci katedry informatiky, ktorý študentom zdôraznil: „Vaše vedomosti sú v tejto široko sofistikovanej problematike len na začiatku, záleží na každom z vás, ako sa budete ďalej v uvedenej oblasti vzdelávať“.

Text a foto: -hg-

Tento článok bol zobrazený: 641xKatedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Demänová 393
031 06 Liptovský Mikuláš 6

Tel.: +421 44 55 25 639
Tel/Fax.: +421 960 423019

E-m@il: sekretariat.ki@aos.sk

GPS: N49°4'1,21'' E19°35'53,62''Google mapy
Design & programovanie Bobo | © 2013 - 2018 Katedra informatiky. Všetky práva vyhradené. | 00112729