slovenskyenglish

Microsoft pre školstvo

V dňoch 5. - 6. apríla 2016 sa v Žiline konal 13. ročník konferencie „Microsoft pre školstvo“. Na konferencii sa zúčastnili pedagógovia základných, stredných a vysokých škôl a odovzdávali si skúsenosti z využívania inovatívnych prístupov vo vzdelávaní.

V programe konferencie boli prezentované nástroje, prístupy a riešenia spoločnosti Microsoft, vhodné pre implementáciu v školskom prostredí a skúsenosti s ich nasadzovaním a používaním v rôznych stupňoch a odboroch vzdelávania. V prezentáciách rezonovali pojmy ako Office 365, Azure Cloud, ale i mobilita, kreativita. Organizátori z Microsoft Slovakia ukázali na príkladoch úspešné, ale aj nezdarené implementácie na nedostatočne pripravenej školskej pôde.

Súčasťou konferencie bolo oceňovanie úspešných jednotlivcov, projektov a kolektívov pracovísk. Za prínos inovácií do vzdelávania bolo udelené poďakovanie Ing. Júliusovi Baráthovi, PhD. z Katedry informatiky Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika.

Poďakovanie Ing. Baráthovi odovzdala Mgr. Marcela Havrilová, riaditeľka pre oblasť školstva spoločnosti Microsoft Slovakia.

Text a foto: -jb-

Tento článok bol zobrazený: 452xKatedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Demänová 393
031 06 Liptovský Mikuláš 6

Tel.: +421 44 55 25 639
Tel/Fax.: +421 960 423019

E-m@il: sekretariat.ki@aos.sk

GPS: N49°4'1,21'' E19°35'53,62''Google mapy
Design & programovanie Bobo | © 2013 - 2018 Katedra informatiky. Všetky práva vyhradené. | 00112412