slovenskyenglish

Ukončenie kurzu Cisco sieťová akadémia – CCNA Exploration

Vo štvrtok 12. mája 2011 bol za prítomnosti prorektora pre vedu AOS doc. Ing. Pavla Nečasa, PhD. ukončený krátkodobý odborný kurz Cisco sieťová akadémia – CCNA Exploration zameraný na prípravu na priemyselnú certifikačnú skúšku CCNA (Cisco Certified Network Associate) v oblasti počítačových sietí. Po ôsmich týždenných sústredeniach realizovaných približne v mesačných intervaloch, kurz úspešne absolvovalo 14 špecialistov z oblasti informačných a komunikačných technológií z útvarov a zariadení Ozbrojených síl SR, Ministerstva obrany SR a Národného bezpečnostného úradu.

Kurzy uvedeného druhu sú realizované Katedrou informatiky AOS a sú poskytované v rámci globálneho vzdelávacieho programu sieťových akadémií NetAcad vytvoreného spoločnosťou Cisco Systems, Inc. V Ozbrojených silách SR je kurz akceptovaný pre kariérny postup profesionálnych vojakov v odbornosti komunikačné a informačné systémy. Prispieva k rozvíjaniu technologických schopností svojich účastníkov, z ktorých sa stávajú "architekti sieťovej ekonomiky" a sprístupňuje im progresívne technológie a medzinárodne kompatibilné vzdelávacie programy, podporujúce prepojenie sietí pre rozvoj ekonomiky lokálnych komunít.

Text: doc. RNDr. Ľubomír Dedera, PhD.

Foto: - hg -

Tento článok bol zobrazený: 4136xKatedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Demänová 393
031 06 Liptovský Mikuláš 6

Tel.: +421 44 55 25 639
Tel/Fax.: +421 960 423019

E-m@il: sekretariat.ki@aos.sk

GPS: N49°4'1,21'' E19°35'53,62''Google mapy
Design & programovanie Bobo | © 2013 - 2018 Katedra informatiky. Všetky práva vyhradené. | 00114130