slovenskyenglish

Profil katedry

Katedra informatiky AOS pokrýva komplexne oblasť informatiky, informačných a komunikačných technológií (IIKT), ako aj matematiky vo výskume a vzdelávaní pre Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

Základom pre vznik katedry informatiky bolo pracovisko - Katedra informatiky a výpočtovej techniky, ktoré do vzniku AOS zabezpečovalo vzdelávanie a výskum v oblasti IIKT na Vojenskej akadémii v Liptovskom Mikuláši. Po reorganizačných zmenách od 1. apríla 2010 prešla z Katedry prírodných vied do kompetencie Katedry informatiky aj oblasť matematiky.

V súčasnej dobe medzi hlavné úlohy katedry patrí:
  • zabezpečovať výchovno-vzdelávací proces na všetkých stupňoch VŠ štúdia,
  • garantovať a zabezpečovať prípravu študijných programoch Počítačové systémy, siete a služby a Vojenské spojovacie a informačné systémy,
  • zabezpečovať špecializačné a kariérne kurzy pre AOS, GŠ OS, MO SR a štátnu správu,
  • realizovať rozvoj vedy a techniky v podmienkach AOS a OS SR so zameraním na informačné a komunikačné technológie,
  • implementovať najnovšie poznatky v oblasti informatiky na AOS,
  • spolupracovať s Úradom vlády SR, MO a GŠ SR pri tvorbe strategických plánov, koncepcií a projektov.

Katedra informatiky má výsostné postavenie v príprave špecialistov v oblasti informatiky, informačných a komunikačných technológií pre Ozbrojené sily Slovenskej republiky. Zabezpečuje prípravu pre príslušníkov rezortu MO SR v špecializačných a odborných kurzoch. Je lídrom vzdelávania v oblasti počítačových sietí a technológií (Sieťový akademický program Cisco - sieťová akadémia), produktov Microsoft Office a systémov velenia a riadenia.

Za svoje aktivity v oblasti vzdelávania bola katedra odmenená oceneniami:
  • Inštruktor roka (Ing. Július BARÁTH, PhD., 2004) a aktivita roka (2005) pre regionálnu Cisco sieťovú akadémiu od firmy Cisco Systems,
  • Ocenenie za rozvoj informačných technológií Microsoft v školstve (2010) od firmy Microsoft Slovakia.

Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Demänová 393
031 06 Liptovský Mikuláš 6

Tel.: +421 44 55 25 639
Tel/Fax.: +421 960 423019

E-m@il: sekretariat.ki@aos.sk

GPS: N49°4'1,21'' E19°35'53,62''Google mapy
Design & programovanie Bobo | © 2013 - 2018 Katedra informatiky. Všetky práva vyhradené. | 00112412