slovenskyenglish

Udalosti

18. november 2010

Technologický deň Servisne Orientovanej Architektúry

Spoločnosť InterWay, ktorá sa zaoberá procesným a projektovým riadením v oblasti návrhu a konsolidácie systémov na princípe Servisne Orientovanej Architektúry (SOA), predstavila 18. novembra 2010 v Akadémii ozbrojených síl riešenia, ktoré posúvajú informačné technológie a ich produkty do blízkej budúcnosti. Riaditeľ InterWay Ing. Peter Weber ml. k problematike uviedol, že InterWay ako nový člen AFCEA Slovak Chapter pracuje na poli tvorby informačných systémov, ktoré na princípe Servisne Orientovanej Architektúry zjednodušujú integráciu heterogénnych informačných systémov a implementujú ich do prostredia.

11. november 2010

Špeciálne komunikačné a informačné riešenia v prezentácii pre ozbrojené sily

V spolupráci s AFCEA Slovak Chapter, S&T Group a Katedry informatiky Akadémie ozbrojených síl sa uskutočnila 11. novembra 2010 v priestoroch akadémie prezentácia špeciálnych komunikačných a informačných riešení pre ozbrojené sily. Spoločnosť S&T ako organizačná súčasť AFCEA Slovensko, ktorej poslaním je prinášať poznatky a moderné riešenia do systémov NATO a vyspelých ekonomických krajín, predstavila v prezentačnom paneli informácie o nových technológiách, ktoré sú úspešne využívané vo vojenských misiách NATO a v Ozbrojených silách Slovinska.

28. máj 2010

Priznanie práv Ministerstvom školstva SR

MŠ SR priznalo právo Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika podľa § 102 ods. 3 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a rozhodnutia Akreditačnej komisie Vlády SR udeľovať akademický titul doktor (PhD.) absolventom externej formy štúdia päťročného doktorandského študijného programu bezpečnosť a obrana štátu v študijnom odbore 8.4.4. národná a medzinárodná bezpečnosť. Informácie pre uchádzačov o doktorandské štúdium v uvedenom odbore pre akademický rok 2010/2011 budú včas zverejnené na internete AOS.

29. marec 2010

Ku Dňu učiteľov

Každoročne si koncom marca Akadémia ozbrojených síl pripomína Deň učiteľov. Nebolo tomu inak ani v tomto roku. V aule akadémie sa sústredili učitelia, študenti, zamestnanci, vojaci, aby si „uctili“ velikána pedagogických vied Jána Amosa Komenského, jeho odkaz v hlbokých ideách humanizácie a demokratizácie, prirodzenej výchovy, pedagogického realizmu a v presvedčení, že dobrá škola robí človeka lepším. Komenského odkaz je spoločný i špecifický. Viaže sa na prípravu nástupných generácií, na výchovu čo najviac vzdelaných, schopných mladých ľudí, a to v najrôznejších profesiách.

Celkovo 57 správ na 15 stranách. Zobrazujem správy 33-36.

Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Demänová 393
031 06 Liptovský Mikuláš 6

Tel.: +421 44 55 25 639
Tel/Fax.: +421 960 423019

E-m@il: sekretariat.ki@aos.sk

GPS: N49°4'1,21'' E19°35'53,62''Google mapy
Design & programovanie Bobo | © 2013 - 2017 Katedra informatiky. Všetky práva vyhradené. | 0098905