slovenskyenglish

Udalosti

3. február 2012

11. medzinárodná konferencia o teórii fuzzy množín a jej aplikáciách – FSTA 2012

V polovici februára tohto roku uplynie 20 rokov odvtedy, čo sa konal prvý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie zameranej na teóriu fuzzy množín a jej aplikácie. Konala sa 17. - 21. 2. 1992 na pôde vtedajšej Vysokej vojenskej technickej školy. „Medzinárodná konferencia FSTA’92 nadviazala na trojstranné česko-slovensko-poľské konferencie Teória a aplikácie fuzzy množín iniciované profesorom Beloslavom Riečanom v druhej polovici 80-tych rokov minulého storočia. Prvej konferencie FSTA’92 sa zúčastnilo 32 účastníkov z ôsmich krajín sveta.

7. október 2011

Medzinárodná vedecká konferencia KiT 2011

Medzinárodná vedecká konferencia Komunikačné a informačné technológie (KIT) sa koná každé dva roky. V dňoch 5. - 7. októbra 2011 sa v Tatranských Zruboch uskutočnil jej 6. ročník. Korene vzniku konferencie siahajú do roku 1999 a to, že sa naďalej úspešne rozvíja, vyplýva z transparentnej spolupráce jej organizátorov - Katedry informatiky Akadémie ozbrojených síl (AOS) a AFCEA Slovak Chapter (Slovenskou asociáciou dodávateľov a používateľov vojenských komunikačných a informačných systémov). Úspech konferencie vyplýva z prezentovania najnovších vedeckých problémov z oblasti komunikačných a informačných technológií a tiež z výmeny poznatkov vedecko-pedagogických pracovníkov s rezortom obrany a priemyslom.

12. máj 2011

Ukončenie kurzu Cisco sieťová akadémia – CCNA Exploration

Vo štvrtok 12. mája 2011 bol za prítomnosti prorektora pre vedu AOS doc. Ing. Pavla Nečasa, PhD. ukončený krátkodobý odborný kurz Cisco sieťová akadémia – CCNA Exploration zameraný na prípravu na priemyselnú certifikačnú skúšku CCNA (Cisco Certified Network Associate) v oblasti počítačových sietí. Po ôsmich týždenných sústredeniach realizovaných približne v mesačných intervaloch, kurz úspešne absolvovalo 14 špecialistov z oblasti informačných a komunikačných technológií z útvarov a zariadení Ozbrojených síl SR, Ministerstva obrany SR a Národného bezpečnostného úradu.

19. apríl 2011

Aprílový seminár na katedre informatiky

V rámci pravidelných mesačných katedrových seminárov Katedry informatiky AOS odznela 19. apríla prednáška doc. RNDr. Ferdinanda Chovanca, CSc. na tému „Algebrické štruktúry v kvantových logikách“. Určená bola predovšetkým učiteľom katedry informatiky, ale aj iným záujemcom o túto vednú problematiku. Docent Chovanec, matematik a vysokoškolský učiteľ Katedry informatiky AOS, nositeľ Ceny Medzinárodnej asociácie kvantových štruktúr, ocenenia SAV za súbor prác „Fuzzy množiny a ich aplikácie“ a držiteľ prémie za trojročný vedecký ohlas v kategórii technické vedy a geovedy, prítomným v stručnosti a na názorných príkladoch priblížil klasické a neklasické logiky, kvantové logiky a D-posety.

Celkovo 57 správ na 15 stranách. Zobrazujem správy 29-32.

Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Demänová 393
031 06 Liptovský Mikuláš 6

Tel.: +421 44 55 25 639
Tel/Fax.: +421 960 423019

E-m@il: sekretariat.ki@aos.sk

GPS: N49°4'1,21'' E19°35'53,62''Google mapy
Design & programovanie Bobo | © 2013 - 2017 Katedra informatiky. Všetky práva vyhradené. | 0098905