slovenskyenglish

Udalosti

29. marec 2012

Ukončenie VODK - KIS

Dňa 29. marca 2012 bol za prítomnosti riaditeľa Centra vzdelávania Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) Ing. Michala Chlebca, vedúceho Katedry informatiky AOS doc. Ing. Marcela Harakaľa, PhD. a príslušníka Katedry elektroniky AOS doc. Ing. Martina Marka, CSc. slávnostne ukončený Vstupný odborný dôstojnícky kurz - Komunikačné a informačné systémy (C10), číslo špecializácie 460 a 600 organizovaný Centrom vzdelávania AOS. Kurz je osobitným kvalifikačným predpokladom na výkon dôstojníckej funkcie s plánovanou hodnosťou poručík a nadporučík a tvorí súčasť vzdelávania dôstojníkov OS SR.

15. február 2012

Ocenenie od Microsoftu

Akadémia ozbrojených síl (AOS) gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši bola 15. februára 2012 na 9. ročníku konferencie "Microsoft pre školstvo", konanej v Martine, ocenená prestížnou cenou. Generálny riaditeľ Microsoft Slovakia s. r. o. Ing. Peter Čerešník zdôraznil, že spolupráca Akadémie ozbrojených síl s Microsoftom umožňuje priniesť najvyššiu kvalitu a implementovať nové technológie do administratívnych a vzdelávacích procesov a života školy. V tejto súvislosti ocenil Katedru informatiky AOS za dlhodobú a úspešnú spoluprácu, za úsilie a energiu pri nasadzovaní technológií spoločnosti Microsoft do akademických procesov a výučby, do vzdelávania študentov a ich formovania, vyzdvihol jej nasadenie a zodpovedný prístup k pochopeniu technológií, ich zavedeniu a tým poskytovaniu najnovších poznatkov a produktov zo sveta vývoja softvéru.

3. február 2012

11. medzinárodná konferencia o teórii fuzzy množín a jej aplikáciách – FSTA 2012

V polovici februára tohto roku uplynie 20 rokov odvtedy, čo sa konal prvý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie zameranej na teóriu fuzzy množín a jej aplikácie. Konala sa 17. - 21. 2. 1992 na pôde vtedajšej Vysokej vojenskej technickej školy. „Medzinárodná konferencia FSTA’92 nadviazala na trojstranné česko-slovensko-poľské konferencie Teória a aplikácie fuzzy množín iniciované profesorom Beloslavom Riečanom v druhej polovici 80-tych rokov minulého storočia. Prvej konferencie FSTA’92 sa zúčastnilo 32 účastníkov z ôsmich krajín sveta.

7. október 2011

Medzinárodná vedecká konferencia KiT 2011

Medzinárodná vedecká konferencia Komunikačné a informačné technológie (KIT) sa koná každé dva roky. V dňoch 5. - 7. októbra 2011 sa v Tatranských Zruboch uskutočnil jej 6. ročník. Korene vzniku konferencie siahajú do roku 1999 a to, že sa naďalej úspešne rozvíja, vyplýva z transparentnej spolupráce jej organizátorov - Katedry informatiky Akadémie ozbrojených síl (AOS) a AFCEA Slovak Chapter (Slovenskou asociáciou dodávateľov a používateľov vojenských komunikačných a informačných systémov). Úspech konferencie vyplýva z prezentovania najnovších vedeckých problémov z oblasti komunikačných a informačných technológií a tiež z výmeny poznatkov vedecko-pedagogických pracovníkov s rezortom obrany a priemyslom.

Celkovo 59 správ na 15 stranách. Zobrazujem správy 29-32.

Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Demänová 393
031 06 Liptovský Mikuláš 6

Tel.: +421 44 55 25 639
Tel/Fax.: +421 960 423019

E-m@il: sekretariat.ki@aos.sk

GPS: N49°4'1,21'' E19°35'53,62''Google mapy
Design & programovanie Bobo | © 2013 - 2018 Katedra informatiky. Všetky práva vyhradené. | 00112412