slovenskyenglish

Udalosti

15. apríl 2013

Študentský klub AFCEA

V Akadémii ozbrojených síl bol 15. apríla 2013 založený študentský klub AFCEA Slovak Student Chapter ako prvý v SR. AFCEA (Armed Forces Communications and Electronics Association) International ako i jej slovenská pobočka AFCEA Slovak Chapter, sa zaoberajú problematikou skúmania, vzdelávania a využívania informačných a komunikačných technológií v oblasti spravodajstva, bezpečnosti a obrany štátu. Vytvárajú širší prístup k najnovším informáciám o technickom pokroku. Združujú odborníkov a inštitúcie, ktoré sa podieľajú na procese informatizácie bezpečnostných zložiek.

11. apríl 2013

Sieťová akadémia Cisco už pre 3 rezorty

Príslušníci troch rezortov, a to Ministerstva obrany SR, Ministerstva vnútra SR a Národného bezpečnostného úradu absolvovali štvorsemestrový špecializovaný kurz Cisco, sieťová akadémia CCNA (Cisco Certified Networking Associate), Exploration. Kurzy programu Cisco realizuje od roku 2000 Katedra informatiky Akadémie ozbrojených síl (AOS). Prorektor pre vedu AOS doc. Ing. Marcel Harakaľ, PhD. odovzdal 11. apríla 2013 certifikáty 15 absolventom Cisco štúdia, ktoré trvalo od 10. 9. 2012, pričom uviedol: - "toto štúdium sa v oblasti komunikačných a informačných systémov vníma ako jedno z najdôležitejších a podporuje aj vzdelávanie v oblasti bezpečnosti počítačových sietí“.

15. jún 2012

IP telefónia

Na Katedre informatiky Akadémie ozbrojených síl sa v dvoch týždenných sústredeniach 14. - 18. mája 2012 a 11. – 15. júna 2012 uskutočnil odborný kurz zameraný na IP telefóniu. Zaoberal sa problematikou prenosu hlasu cez dátové siete založené na protokole IP. Cieľom kurzu bolo oboznámiť študentov so základnými technológiami používanými v klasickej telefónnej sieti ako aj protokolmi a technológiami sietí VoIP, porozumieť fungovaniu analógových telefónov, IP telefónov, telefónnych ústrední, naučiť sa ako za pomoci typického smerovača prepojiť dátovú sieť VoIP s ústredňami ISDN a klasickej telefónnej siete.

19. apríl 2012

Ďalší absolventi kurzu Cisco sieťová akadémia – CCNA Exploration

19. apríla 2012 bol za prítomnosti vedúceho katedry informatiky doc. Ing. Marcela Harakaľa, PhD. a lektorov Cisco sieťovej akadémie doc. RNDr. Ľubomíra Dederu, PhD., Ing. Miroslava Ďulíka, PhD., Ing. Júliusa Barátha a Ing. Miloša Očkaya ukončený krátkodobý odborný kurz Cisco sieťová akadémia – CCNA Exploration. Kurz absolvovalo 15 účastníkov, ktorí sa v jednotýždňových sústredeniach takmer osem mesiacov od 5. septembra 2011 pripravovali v oblasti technológií počítačových sietí. Boli to zástupcovia útvarov a zariadení Ozbrojených síl SR, Ministerstva obrany SR.

Celkovo 59 správ na 15 stranách. Zobrazujem správy 25-28.

Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Demänová 393
031 06 Liptovský Mikuláš 6

Tel.: +421 44 55 25 639
Tel/Fax.: +421 960 423019

E-m@il: sekretariat.ki@aos.sk

GPS: N49°4'1,21'' E19°35'53,62''Google mapy
Design & programovanie Bobo | © 2013 - 2018 Katedra informatiky. Všetky práva vyhradené. | 00112412