slovenskyenglish

Udalosti

14. november 2013

Osobnosť vedy a techniky za rok 2013 je z AOS

Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča za vedu a techniku za rok 2013 v kategórii „Osobnosť vedy a techniky“ bola udelená prof. Ing. Jozefovi Štulrajterovi, CSc., vedúcemu Katedry informatiky Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Prof. Štulrajter bol ocenený za vynikajúce výsledky v oblasti vedy a implementáciu výsledkov vedecko – výskumnej činnosti do praxe a do vysokoškolského vzdelávania. Cenu si prevzal z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča dňa 14. novembra 2013. Vedecká činnosť prof.

18. október 2013

VoIP telefónia

Na Katedre informatiky Akadémie ozbrojených síl sa v dvoch týždenných sústredeniach 16. - 20. septembra 2013 a 14. – 18. októbra 2013 uskutočnil odborný kurz zameraný na VoIP telefóniu (Voice over Internet Protocol). Zaoberal sa problematikou prenosu hlasu cez dátové siete založené na protokole TCP/IP. V AOS išlo v poradí o 2. kurz tohto zamerania (prvý bol v roku 2012). Cieľom kurzu bolo oboznámiť študentov so základnými technológiami používanými v klasickej telefónnej sieti, ako aj protokolmi a technológiami sietí VoIP, porozumieť fungovaniu analógových telefónov, IP telefónov, telefónnych ústrední, naučiť sa ako za pomoci typického smerovača prepojiť dátovú sieť VoIP s ústredňami ISDN a klasickej telefónnej siete.

15. apríl 2013

Študentský klub AFCEA

V Akadémii ozbrojených síl bol 15. apríla 2013 založený študentský klub AFCEA Slovak Student Chapter ako prvý v SR. AFCEA (Armed Forces Communications and Electronics Association) International ako i jej slovenská pobočka AFCEA Slovak Chapter, sa zaoberajú problematikou skúmania, vzdelávania a využívania informačných a komunikačných technológií v oblasti spravodajstva, bezpečnosti a obrany štátu. Vytvárajú širší prístup k najnovším informáciám o technickom pokroku. Združujú odborníkov a inštitúcie, ktoré sa podieľajú na procese informatizácie bezpečnostných zložiek.

11. apríl 2013

Sieťová akadémia Cisco už pre 3 rezorty

Príslušníci troch rezortov, a to Ministerstva obrany SR, Ministerstva vnútra SR a Národného bezpečnostného úradu absolvovali štvorsemestrový špecializovaný kurz Cisco, sieťová akadémia CCNA (Cisco Certified Networking Associate), Exploration. Kurzy programu Cisco realizuje od roku 2000 Katedra informatiky Akadémie ozbrojených síl (AOS). Prorektor pre vedu AOS doc. Ing. Marcel Harakaľ, PhD. odovzdal 11. apríla 2013 certifikáty 15 absolventom Cisco štúdia, ktoré trvalo od 10. 9. 2012, pričom uviedol: - "toto štúdium sa v oblasti komunikačných a informačných systémov vníma ako jedno z najdôležitejších a podporuje aj vzdelávanie v oblasti bezpečnosti počítačových sietí“.

Celkovo 57 správ na 15 stranách. Zobrazujem správy 21-24.

Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Demänová 393
031 06 Liptovský Mikuláš 6

Tel.: +421 44 55 25 639
Tel/Fax.: +421 960 423019

E-m@il: sekretariat.ki@aos.sk

GPS: N49°4'1,21'' E19°35'53,62''Google mapy
Design & programovanie Bobo | © 2013 - 2017 Katedra informatiky. Všetky práva vyhradené. | 0098905