slovenskyenglish

Udalosti

31. január 2014

12. medzinárodná konferencia FSTA 2014

V dňoch 27. až 31. januára 2014 sa v priestoroch hotela Máj v Liptovskom Jáne uskutočnila 12. medzinárodná konferencia o teórii fuzzy množín a jej aplikáciách - FSTA 2014. Jej usporiadateľmi boli Katedra informatiky Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Európska spoločnosť pre fuzzy logiku a technológiu (EUSFLAT). Na konferencii sa prezentovalo 108 účastníkov z 15 krajín sveta.

21. november 2013

Matematici si pripomenuli výročie a uvítali novú monografiu

40 rokov existencie vysokoškolskej matematiky na Liptove a 30. výročie vzniku samostatnej katedry matematiky si 21. novembra 2013 pripomenuli na spomienkovom a prezentačnom podujatí súčasní i bývalí učitelia matematiky, ktorí pôsobili vo vysokom vojenskom školstve. Jeho začiatky sú spojené s prvou vysokoškolskou inštitúciou – Vysokou vojenskou technickou školou (VVTŠ) zriadenou v Liptovskom Mikuláši (1973). Toto podujatie bolo však otvorené aj pre všetkých sympatizantov „kráľovnej vied“ – matematiky. V jeho prvej časti doc. RNDr. Ferdinand Chovanec, CSc., vysokoškolský učiteľ matematiky v Akadémii ozbrojených síl (AOS) priblížil históriu a súčasnosť vysokoškolskej matematiky vo vysokom vojenskom školstve cez prierez výchovno-vzdelávacej práce a vedecko-výskumnej činnosti vysokoškolských učiteľov v oblasti matematiky.

14. november 2013

Osobnosť vedy a techniky za rok 2013 je z AOS

Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča za vedu a techniku za rok 2013 v kategórii „Osobnosť vedy a techniky“ bola udelená prof. Ing. Jozefovi Štulrajterovi, CSc., vedúcemu Katedry informatiky Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Prof. Štulrajter bol ocenený za vynikajúce výsledky v oblasti vedy a implementáciu výsledkov vedecko – výskumnej činnosti do praxe a do vysokoškolského vzdelávania. Cenu si prevzal z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča dňa 14. novembra 2013. Vedecká činnosť prof.

18. október 2013

VoIP telefónia

Na Katedre informatiky Akadémie ozbrojených síl sa v dvoch týždenných sústredeniach 16. - 20. septembra 2013 a 14. – 18. októbra 2013 uskutočnil odborný kurz zameraný na VoIP telefóniu (Voice over Internet Protocol). Zaoberal sa problematikou prenosu hlasu cez dátové siete založené na protokole TCP/IP. V AOS išlo v poradí o 2. kurz tohto zamerania (prvý bol v roku 2012). Cieľom kurzu bolo oboznámiť študentov so základnými technológiami používanými v klasickej telefónnej sieti, ako aj protokolmi a technológiami sietí VoIP, porozumieť fungovaniu analógových telefónov, IP telefónov, telefónnych ústrední, naučiť sa ako za pomoci typického smerovača prepojiť dátovú sieť VoIP s ústredňami ISDN a klasickej telefónnej siete.

Celkovo 59 správ na 15 stranách. Zobrazujem správy 21-24.

Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Demänová 393
031 06 Liptovský Mikuláš 6

Tel.: +421 44 55 25 639
Tel/Fax.: +421 960 423019

E-m@il: sekretariat.ki@aos.sk

GPS: N49°4'1,21'' E19°35'53,62''Google mapy
Design & programovanie Bobo | © 2013 - 2018 Katedra informatiky. Všetky práva vyhradené. | 00112412