slovenskyenglish

Udalosti

17. apríl 2014

Ukončenie kurzu sieťovej bezpečnosti

V čase od 3. februára do 17. apríla 2014 sa na Katedre informatiky Akadémie ozbrojených síl uskutočnil pod vedením Ing. Júliusa Barátha, PhD. a doc. RNDr. Ľubomíra Dederu, PhD. kurz sieťovej bezpečnosti podľa učebných osnov projektu Cisco sieťovej akadémie. Kurzu sa zúčastnili šiesti príslušníci OS SR a po záverečnom teoretickom a praktickom preskúšaní boli úspešným absolventom odovzdané certifikáty. Načerpané poznatky využijú úspešní absolventi priamo v každodennej praxi pri prevádzkovaní mobilných a stacionárnych systémov riadenia a velenia a rovnako aj pri prevádzkovaní komunikačnej a informačnej infraštruktúry OS SR.

11. apríl 2014

Kurz C2-SYS-TS

V priestoroch Katedry informatiky Akadémie ozbrojených síl sa v dňoch 7. - 11. apríla 2014 uskutočnilo základné školenie užívateľov C2-SYS-TS. Cieľom školenia bolo zabezpečiť prípravu personálu na automatizovaný výkon funkcií v štruktúre štábu prostredníctvom nástrojov C2. „Systém C2-SYS–TS je základným stavebným prvkom systému velenia a riadenia (Command and Control – C2) Pozemných síl OS SR na taktickej úrovni. Predstavuje jeden z nových prístupov napĺňania cieľov zabezpečovania systémového a komplexného riešenia automatizácie procesov velenia a riadenia vojsk v podmienkach OS SR, v zahraničných misiách a v bojovej činnosti jednotiek,“ povedal prof.

31. január 2014

12. medzinárodná konferencia FSTA 2014

V dňoch 27. až 31. januára 2014 sa v priestoroch hotela Máj v Liptovskom Jáne uskutočnila 12. medzinárodná konferencia o teórii fuzzy množín a jej aplikáciách - FSTA 2014. Jej usporiadateľmi boli Katedra informatiky Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Európska spoločnosť pre fuzzy logiku a technológiu (EUSFLAT). Na konferencii sa prezentovalo 108 účastníkov z 15 krajín sveta.

21. november 2013

Matematici si pripomenuli výročie a uvítali novú monografiu

40 rokov existencie vysokoškolskej matematiky na Liptove a 30. výročie vzniku samostatnej katedry matematiky si 21. novembra 2013 pripomenuli na spomienkovom a prezentačnom podujatí súčasní i bývalí učitelia matematiky, ktorí pôsobili vo vysokom vojenskom školstve. Jeho začiatky sú spojené s prvou vysokoškolskou inštitúciou – Vysokou vojenskou technickou školou (VVTŠ) zriadenou v Liptovskom Mikuláši (1973). Toto podujatie bolo však otvorené aj pre všetkých sympatizantov „kráľovnej vied“ – matematiky. V jeho prvej časti doc. RNDr. Ferdinand Chovanec, CSc., vysokoškolský učiteľ matematiky v Akadémii ozbrojených síl (AOS) priblížil históriu a súčasnosť vysokoškolskej matematiky vo vysokom vojenskom školstve cez prierez výchovno-vzdelávacej práce a vedecko-výskumnej činnosti vysokoškolských učiteľov v oblasti matematiky.

Celkovo 57 správ na 15 stranách. Zobrazujem správy 17-20.

Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Demänová 393
031 06 Liptovský Mikuláš 6

Tel.: +421 44 55 25 639
Tel/Fax.: +421 960 423019

E-m@il: sekretariat.ki@aos.sk

GPS: N49°4'1,21'' E19°35'53,62''Google mapy
Design & programovanie Bobo | © 2013 - 2017 Katedra informatiky. Všetky práva vyhradené. | 0098905