slovenskyenglish

Udalosti

25. september 2014

Prémia Literárneho fondu SR putovala do AOS

Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu SR udelil na svojom zasadnutí 25. 6. 2014 „Prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2013“ v kategórii prírodné a technické vedy doc. RNDr. Ferdinandovi Chovancovi, CSc., učiteľovi Katedry informatiky Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši za dielo „Diferenčné posety a ich grafická reprezentácia“. Prémiu si prevzal autor dňa 25. septembra 2014 v Zichyho paláci v Bratislave z rúk Mgr. Evy Sokolovej, námestníčky riaditeľa LF SR.

12. jún 2014

Ďalší kurz CCNA ukončený

Štvorsemestrový kurz CCNA (Cisco Certified Network Associate) v novej verzii č. 5 bol ukončený na Katedre informatiky Akadémie ozbrojených síl. Trval od novembra 2013 do júna 2014. „Tematicky kurz vychádzal z predchádzajúcich verzií, z pohľadu administrátora bol aktualizovaný o nové požiadavky v oblasti informačnej bezpečnosti a manažmentu sietí“, uviedol Ing. Miroslav Ďulík, PhD. certifikovaný inštruktor kurzu, učiteľ katedry informatiky. Nová verzia CCNA sa okrem iného zaoberala základným názvoslovím a pojmami používanými v sieťových technológiách, 7- vrstvovým referenčným modelom RM OSI, simulátorom Cisco Packet Tracer. Účastníci kurzu sa vzdelávali v základných konceptoch smerovania paketov konfigurovaním Cisco zariadení, vo vytváraní virtuálnych sietí a v základoch WiFi sietí.

17. apríl 2014

Ukončenie kurzu sieťovej bezpečnosti

V čase od 3. februára do 17. apríla 2014 sa na Katedre informatiky Akadémie ozbrojených síl uskutočnil pod vedením Ing. Júliusa Barátha, PhD. a doc. RNDr. Ľubomíra Dederu, PhD. kurz sieťovej bezpečnosti podľa učebných osnov projektu Cisco sieťovej akadémie. Kurzu sa zúčastnili šiesti príslušníci OS SR a po záverečnom teoretickom a praktickom preskúšaní boli úspešným absolventom odovzdané certifikáty. Načerpané poznatky využijú úspešní absolventi priamo v každodennej praxi pri prevádzkovaní mobilných a stacionárnych systémov riadenia a velenia a rovnako aj pri prevádzkovaní komunikačnej a informačnej infraštruktúry OS SR.

11. apríl 2014

Kurz C2-SYS-TS

V priestoroch Katedry informatiky Akadémie ozbrojených síl sa v dňoch 7. - 11. apríla 2014 uskutočnilo základné školenie užívateľov C2-SYS-TS. Cieľom školenia bolo zabezpečiť prípravu personálu na automatizovaný výkon funkcií v štruktúre štábu prostredníctvom nástrojov C2. „Systém C2-SYS–TS je základným stavebným prvkom systému velenia a riadenia (Command and Control – C2) Pozemných síl OS SR na taktickej úrovni. Predstavuje jeden z nových prístupov napĺňania cieľov zabezpečovania systémového a komplexného riešenia automatizácie procesov velenia a riadenia vojsk v podmienkach OS SR, v zahraničných misiách a v bojovej činnosti jednotiek,“ povedal prof.

Celkovo 59 správ na 15 stranách. Zobrazujem správy 17-20.

Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Demänová 393
031 06 Liptovský Mikuláš 6

Tel.: +421 44 55 25 639
Tel/Fax.: +421 960 423019

E-m@il: sekretariat.ki@aos.sk

GPS: N49°4'1,21'' E19°35'53,62''Google mapy
Design & programovanie Bobo | © 2013 - 2018 Katedra informatiky. Všetky práva vyhradené. | 00112412