slovenskyenglish

Udalosti

22. január 2015

Počítačové jazyky a ich spracovanie

V prvých dňoch roku 2015 vyšla vysokoškolská učebnica „Počítačové jazyky a ich spracovanie“. Jej autorom je doc. RNDr. Ľubomír Dedera, PhD., učiteľ Katedry informatiky Akadémie ozbrojených síl. Je určená pedagógom, študentom a odborníkom, ktorí sa zaoberajú nielen programovacími jazykmi a ich kompilátormi, ale aj inými počítačovými jazykmi v oblasti softvérového a počítačového inžinierstva, interoperability či kybernetickej bezpečnosti. Publikácia je rozčlenená na tri časti. Prvá časť – Teoretické východiská, zoznamuje čitateľa so základmi formálnych jazykov, gramatík a automatov.

15. január 2015

CISCO sieťová akadémia na katedre informatiky

Na Katedre informatiky Akadémie ozbrojených síl takmer vždy nájdete študentov „CISCO“. Aj teraz, v januári tu beží 2. semester tohto vzdelávania, ktorý vedú učitelia mjr. Ing. Michal Turčaník, PhD. a Ing. Miloš Očkay, PhD. Tento cyklus CISCO sieťovej akadémie (CCNA - Cisco Certified Network Associate) Exploration začal v novembri 2014 a potrvá do júna 2015 (obsahuje 4 semestre, t.j. 8 mesiacov, výučba je formou sústredenia - jeden týždeň v mesiaci). Druhý semester je zameraný predovšetkým na konfiguráciu smerovania v sieťach s využitím rôznych druhov smerovacích protokolov.

24. október 2014

Ocenenie NATO - STO 2014

Ocenenie roku 2014 NATO - STO (Science and Technology Organisation´s), najväčšej NATO organizácie pre obranné vedy a technológie, za dosiahnuté vedecké výsledky The Scientific Achievement Award bolo udelené Ing. Júliusovi Baráthovi, PhD. učiteľovi Katedry informatiky Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši za jeho významné prispenie k realizácii rozsiahleho kooperatívneho výskumu v oblasti Agility velenia a riadenia C2, a to v období r. 2009-2013. Ing. Júliusovi Baráthovi udelil NATO - STO 2014 Scientific Achievement Award ocenenie za jeho úspešnú činnosť v SAS-085, kde spolu s technickou skupinou dosiahli tri hlavné ciele NATO vytvorením konceptuálneho modelu, ktorý definuje Agilitu a C2 Agilitu, poskytuje spôsob ich vyčíslenia a indikátory, umožňujúce NATO zamerať sa na zlepšenie v oboch oblastiach.

16. október 2014

Ocenenie z AFCEA International

Nadnárodná Asociácia dodávateľov a užívateľov vojenských komunikačných a informačných systémov – AFCEA International jedenkrát ročne hodnotí v medzinárodnom meradle aktivity regionálnych pobočiek, študentských klubov, ale aj jednotlivcov. V tomto roku - 2014 bolo na júnovom sympóziu ku kybernetickej bezpečnosti v Baltimore (USA) udelené ocenenie - „Medal of Merit“ prorektorovi pre vedu Akadémie ozbrojených síl doc. Ing. Marcelovi Harakaľovi, PhD. za služby v oblasti profesionálneho prístupu pri zavádzaní a využívaní elektroniky, komunikačných a informačných systémov pre obranu a bezpečnosť.

Celkovo 59 správ na 15 stranách. Zobrazujem správy 13-16.

Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Demänová 393
031 06 Liptovský Mikuláš 6

Tel.: +421 44 55 25 639
Tel/Fax.: +421 960 423019

E-m@il: sekretariat.ki@aos.sk

GPS: N49°4'1,21'' E19°35'53,62''Google mapy
Design & programovanie Bobo | © 2013 - 2018 Katedra informatiky. Všetky práva vyhradené. | 00112412