slovenskyenglish

Udalosti

24. október 2014

Ocenenie NATO - STO 2014

Ocenenie roku 2014 NATO - STO (Science and Technology Organisation´s), najväčšej NATO organizácie pre obranné vedy a technológie, za dosiahnuté vedecké výsledky The Scientific Achievement Award bolo udelené Ing. Júliusovi Baráthovi, PhD. učiteľovi Katedry informatiky Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši za jeho významné prispenie k realizácii rozsiahleho kooperatívneho výskumu v oblasti Agility velenia a riadenia C2, a to v období r. 2009-2013. Ing. Júliusovi Baráthovi udelil NATO - STO 2014 Scientific Achievement Award ocenenie za jeho úspešnú činnosť v SAS-085, kde spolu s technickou skupinou dosiahli tri hlavné ciele NATO vytvorením konceptuálneho modelu, ktorý definuje Agilitu a C2 Agilitu, poskytuje spôsob ich vyčíslenia a indikátory, umožňujúce NATO zamerať sa na zlepšenie v oboch oblastiach.

16. október 2014

Ocenenie z AFCEA International

Nadnárodná Asociácia dodávateľov a užívateľov vojenských komunikačných a informačných systémov – AFCEA International jedenkrát ročne hodnotí v medzinárodnom meradle aktivity regionálnych pobočiek, študentských klubov, ale aj jednotlivcov. V tomto roku - 2014 bolo na júnovom sympóziu ku kybernetickej bezpečnosti v Baltimore (USA) udelené ocenenie - „Medal of Merit“ prorektorovi pre vedu Akadémie ozbrojených síl doc. Ing. Marcelovi Harakaľovi, PhD. za služby v oblasti profesionálneho prístupu pri zavádzaní a využívaní elektroniky, komunikačných a informačných systémov pre obranu a bezpečnosť.

25. september 2014

Prémia Literárneho fondu SR putovala do AOS

Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu SR udelil na svojom zasadnutí 25. 6. 2014 „Prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2013“ v kategórii prírodné a technické vedy doc. RNDr. Ferdinandovi Chovancovi, CSc., učiteľovi Katedry informatiky Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši za dielo „Diferenčné posety a ich grafická reprezentácia“. Prémiu si prevzal autor dňa 25. septembra 2014 v Zichyho paláci v Bratislave z rúk Mgr. Evy Sokolovej, námestníčky riaditeľa LF SR.

12. jún 2014

Ďalší kurz CCNA ukončený

Štvorsemestrový kurz CCNA (Cisco Certified Network Associate) v novej verzii č. 5 bol ukončený na Katedre informatiky Akadémie ozbrojených síl. Trval od novembra 2013 do júna 2014. „Tematicky kurz vychádzal z predchádzajúcich verzií, z pohľadu administrátora bol aktualizovaný o nové požiadavky v oblasti informačnej bezpečnosti a manažmentu sietí“, uviedol Ing. Miroslav Ďulík, PhD. certifikovaný inštruktor kurzu, učiteľ katedry informatiky. Nová verzia CCNA sa okrem iného zaoberala základným názvoslovím a pojmami používanými v sieťových technológiách, 7- vrstvovým referenčným modelom RM OSI, simulátorom Cisco Packet Tracer. Účastníci kurzu sa vzdelávali v základných konceptoch smerovania paketov konfigurovaním Cisco zariadení, vo vytváraní virtuálnych sietí a v základoch WiFi sietí.

Celkovo 57 správ na 15 stranách. Zobrazujem správy 13-16.

Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Demänová 393
031 06 Liptovský Mikuláš 6

Tel.: +421 44 55 25 639
Tel/Fax.: +421 960 423019

E-m@il: sekretariat.ki@aos.sk

GPS: N49°4'1,21'' E19°35'53,62''Google mapy
Design & programovanie Bobo | © 2013 - 2017 Katedra informatiky. Všetky práva vyhradené. | 0098905