slovenskyenglish

Udalosti

21. apríl 2015

Kurz C2-SYS-TS

V priestoroch Katedry informatiky Akadémie ozbrojených síl sa v dňoch 13. - 17. apríla 2015 uskutočnilo ďalšie základné školenie užívateľov C2-SYS-TS. Cieľom školenia bolo zabezpečiť prípravu personálu na automatizovaný výkon funkcií v štruktúre štábu prostredníctvom nástrojov C2. „Systém C2-SYS-TS je základným stavebným prvkom systému velenia a riadenia (Command and Control – C2) Pozemných síl OS SR na taktickej úrovni. Predstavuje jeden z nových prístupov napĺňania cieľov zabezpečovania systémového a komplexného riešenia automatizácie procesov velenia a riadenia vojsk v podmienkach OS SR, v zahraničných misiách a v bojovej činnosti jednotiek,“ povedal prof.

8. apríl 2015

Parciálna rekonfigurácia číslicových systémov

V Akadémii ozbrojených síl vychádza v apríli 2015 monografia autora mjr. Ing. Michala Turčaníka, PhD., učiteľa katedry informatiky. Je zameraná na výskum a vývoj dynamicky rekonfigurovateľných číslicových systémov na báze programovateľných obvodov FPGA (poľom programovateľné hradlové polia) a CPLD (programovateľné logické zariadenia), ktoré umožňujú meniť požadovanú funkciu zariadenia (a teda i vnútornú štruktúru) podľa aktuálnych potrieb príslušnej aplikácie. Hlavným cieľom monografie je vykonanie analýzy možností použitia parciálnej rekonfigurácie číslicových systémov a architektúr a výber vhodnej technológie pre použitie vo vybraných aplikáciách.

22. január 2015

Počítačové jazyky a ich spracovanie

V prvých dňoch roku 2015 vyšla vysokoškolská učebnica „Počítačové jazyky a ich spracovanie“. Jej autorom je doc. RNDr. Ľubomír Dedera, PhD., učiteľ Katedry informatiky Akadémie ozbrojených síl. Je určená pedagógom, študentom a odborníkom, ktorí sa zaoberajú nielen programovacími jazykmi a ich kompilátormi, ale aj inými počítačovými jazykmi v oblasti softvérového a počítačového inžinierstva, interoperability či kybernetickej bezpečnosti. Publikácia je rozčlenená na tri časti. Prvá časť – Teoretické východiská, zoznamuje čitateľa so základmi formálnych jazykov, gramatík a automatov.

15. január 2015

CISCO sieťová akadémia na katedre informatiky

Na Katedre informatiky Akadémie ozbrojených síl takmer vždy nájdete študentov „CISCO“. Aj teraz, v januári tu beží 2. semester tohto vzdelávania, ktorý vedú učitelia mjr. Ing. Michal Turčaník, PhD. a Ing. Miloš Očkay, PhD. Tento cyklus CISCO sieťovej akadémie (CCNA - Cisco Certified Network Associate) Exploration začal v novembri 2014 a potrvá do júna 2015 (obsahuje 4 semestre, t.j. 8 mesiacov, výučba je formou sústredenia - jeden týždeň v mesiaci). Druhý semester je zameraný predovšetkým na konfiguráciu smerovania v sieťach s využitím rôznych druhov smerovacích protokolov.

Celkovo 57 správ na 15 stranách. Zobrazujem správy 9-12.

Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Demänová 393
031 06 Liptovský Mikuláš 6

Tel.: +421 44 55 25 639
Tel/Fax.: +421 960 423019

E-m@il: sekretariat.ki@aos.sk

GPS: N49°4'1,21'' E19°35'53,62''Google mapy
Design & programovanie Bobo | © 2013 - 2017 Katedra informatiky. Všetky práva vyhradené. | 0098905