slovenskyenglish

Udalosti

29. január 2016

FSTA 2016

13. ročník medzinárodnej konferencie o teórii fuzzy množín a jej aplikáciách – FSTA 2016 sa uskutočnil v Liptovskom Jáne v dňoch 25. - 29. 1. 2016 za účasti viac ako 85 odborníkov zo 14 krajín sveta (najvzdialenejší účastníci boli z Japonska a Brazílie). Akadémia ozbrojených síl je tradične, spolu s STU Bratislava a Európskou spoločnosťou pre fuzzy logiku a technológiu (EUSFLAT), organizátorom tejto konferencie, ktorej začiatky siahajú do roku 1992. Člen programového výboru FSTA doc. RNDr. Ferdinand Chovanec, CSc. z Katedry informatiky Akadémie ozbrojených síl (AOS), ktorý sa zaoberá matematickými modelmi v kvantových a mnohohodnotových logikách zdôraznil, že konferencia FSTA udržuje dobré renomé vo vedeckej komunite zaoberajúcej sa touto problematikou a ozrejmil, že aplikácie fuzzy množín majú široké použitie, napr. i v prístrojoch dennej potreby, používajú sa v procesoch rozhodovania, riadenia a regulácie, kde významným faktorom je neurčitosť.

24. október 2015

CISCO – VoIP telefónia

Už štvrtý rok sa konal na Katedre informatiky Akadémie ozbrojených síl odborný kurz CISCO – VoIP telefónia (Voice over Internet Protocol). Tento štvrtý kurz sa uskutočnil v dňoch 21. - 29. septembra a 19. - 23. októbra 2015 v odborných učebniach katedry. Absolvovalo ho 10 príslušníkov rezortu obrany SR, a tak ako predchádzajúce analogické kurzy, sa orientoval na telefónne služby založené na platforme TCP/IP. Kurz viedli Ing. Miroslav Ďulík, PhD. a Ing. Miloš Očkay, PhD.

19. október 2015

Vedecká konferencia o komunikačných a informačných technológiách

Každý druhý rok sa koná medzinárodná vedecká konferencia „Komunikačné a informačné technológie“ (KIT). 8. ročník tejto konferencie už tradične organizovala Katedra informatiky Akadémie ozbrojených síl v spolupráci s AFCEA (Armed Forces Communications and Electronics Association), a to v dňoch 14. - 16. októbra 2015 v Tatranských Zruboch. Zúčastnilo sa jej približne 60 odborníkov z Poľska, Českej republiky, Nemecka a Slovenska, zastúpené boli vysoké školy, výskumné ústavy, špecializované pracoviská ozbrojených síl a renomované firmy dodávajúce komplexné riešenia v oblasti KIT.

24. september 2015

Ocenenie Literárneho fondu opäť smerovalo do AOS

Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu na svojom zasadnutí 25. 6. 2015 udelil Prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2014. V kategórii prírodné a technické vedy si prémiu za dielo „Počítačové jazyky a ich spracovanie“ prevzal 24. 9. 2015 v Zichyho paláci v Bratislave doc. RNDr. Ľubomír Dedera, PhD., učiteľ Katedry informatiky Akadémie ozbrojených síl. Zároveň doc. Dederovi udelil rektor AOS brig. gen. Boris Ďurkech, CSc. ďakovný list a pamätnú medailu akadémie za vedecké dielo a úspešnú reprezentáciu školy v oblasti informačných technológií.

Celkovo 59 správ na 15 stranách. Zobrazujem správy 5-8.

Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Demänová 393
031 06 Liptovský Mikuláš 6

Tel.: +421 44 55 25 639
Tel/Fax.: +421 960 423019

E-m@il: sekretariat.ki@aos.sk

GPS: N49°4'1,21'' E19°35'53,62''Google mapy
Design & programovanie Bobo | © 2013 - 2018 Katedra informatiky. Všetky práva vyhradené. | 00112729