slovenskyenglish

Udalosti

19. október 2015

Vedecká konferencia o komunikačných a informačných technológiách

Každý druhý rok sa koná medzinárodná vedecká konferencia „Komunikačné a informačné technológie“ (KIT). 8. ročník tejto konferencie už tradične organizovala Katedra informatiky Akadémie ozbrojených síl v spolupráci s AFCEA (Armed Forces Communications and Electronics Association), a to v dňoch 14. - 16. októbra 2015 v Tatranských Zruboch. Zúčastnilo sa jej približne 60 odborníkov z Poľska, Českej republiky, Nemecka a Slovenska, zastúpené boli vysoké školy, výskumné ústavy, špecializované pracoviská ozbrojených síl a renomované firmy dodávajúce komplexné riešenia v oblasti KIT.

24. september 2015

Ocenenie Literárneho fondu opäť smerovalo do AOS

Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu na svojom zasadnutí 25. 6. 2015 udelil Prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2014. V kategórii prírodné a technické vedy si prémiu za dielo „Počítačové jazyky a ich spracovanie“ prevzal 24. 9. 2015 v Zichyho paláci v Bratislave doc. RNDr. Ľubomír Dedera, PhD., učiteľ Katedry informatiky Akadémie ozbrojených síl. Zároveň doc. Dederovi udelil rektor AOS brig. gen. Boris Ďurkech, CSc. ďakovný list a pamätnú medailu akadémie za vedecké dielo a úspešnú reprezentáciu školy v oblasti informačných technológií.

23. jún 2015

Majstrovstvá OS SR v tenise

Na Majstrovstvách Ozbrojených síl SR v tenise, ktoré sa konali v polovici júna v Nitre, úspešne reprezentoval Akadémiu ozbrojených síl mjr. Ing. Michal Turčaník, PhD. Súťažilo sa bez rozdelenia do kategórií v dvoch skupinách. 12 účastníkov majstrovstiev hralo zápasy každý s každým. Do semifinálových bojov postúpili z každej skupiny dvaja najlepší. Vo svojej skupine Michal Turčaník zvíťazil nad štyrmi súpermi, prehral iba s víťazom skupiny a do semifinále sa prebojoval z výbornej druhej pozície.

23. jún 2015

Ďalší kurz CCNA má svojich absolventov

Na Katedre informatiky Akadémie ozbrojených síl bol ukončený ďalší štvorsemestrálny kurz CCNA - Cisco Certified Network Associate, verzie č.5. Kurz trval od novembra 2014 do júna 2015 a obsiahol 10 lekcií. (Jeden semester trval dva týždne a predstavoval 72 hodín s teóriou, praktickými cvičeniami a hodnotiacimi testami). Finálny test semestra musel študent splniť na 80%. Aj z dôvodu náročnosti, kurz absolvovalo 11 študentov z 15-tich. Verzia CCNA č. 5 je tematicky založená na predchádzajúcich verziách, ale je obsahovo aktualizovaná okrem iného na moderné požiadavky v oblasti informačnej bezpečnosti a manažmentu sietí z pohľadu administrátora.

Celkovo 57 správ na 15 stranách. Zobrazujem správy 5-8.

Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Demänová 393
031 06 Liptovský Mikuláš 6

Tel.: +421 44 55 25 639
Tel/Fax.: +421 960 423019

E-m@il: sekretariat.ki@aos.sk

GPS: N49°4'1,21'' E19°35'53,62''Google mapy
Design & programovanie Bobo | © 2013 - 2017 Katedra informatiky. Všetky práva vyhradené. | 0098915