slovenskyenglish

Udalosti

27. marec 2007

Prvý jarný deň v znamení informačných technológií

Katedra informatiky Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši 21. marca 2007 pripravila v spolupráci s firmou Microsoft už po štvrtýkrát odborné stretnutie k najnovším informačným technológiám s názvom Microsoft Academic Roadshow. Priestory modernizovanej učebne 4109 AOS zaplnilo 96 študentov a príslušníkov vedecko-pedagogického zboru z troch univerzít v regióne Liptova. Na akademickú pôdu AOS okrem našich študentov zavítali študenti z detašovaného pracoviska Žilinskej univerzity, ale aj študenti z Katolíckej univerzity v Ružomberku.

22. február 2007

Príprava na medzinárodnú súťaž Cisco Olymp 2007 vrcholí

V dňoch 15. a 16. februára 2007 sa v Starej Lesnej uskutočnilo stretnutie redakčnej rady časopisu NetAcad newsletter a organizačného výboru medzinárodnej súťaže Cisco Olymp 2007. Obe aktivity spadajú do rámca programu NetAcad (pôvodný názov Cisco sieťový akademický program), ktorého cieľom je moderným spôsobom vyučovať problematiku počítačových sietí. Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika tento projekt implementuje už od roku 2000. V kľúčových aktivitách projektu je zastúpená pracovníkmi Katedry informatiky - dlhoročnými inštruktormi projektu NetAcad, doc. RNDr. Ľubomírom Dederom, PhD.

16. január 2007

Univerzita tretieho veku - cesta za poznaním a sebarealizáciou seniorov

V zimnom semestri školského roka 2006/2007 prebehlo na katedre informatiky, v rámci Univerzity tretieho veku, vyučovanie seniorov v oblasti informačných technológií so zameraním na všeobecné zásady práce s operačným systémom MS Windows a využitie produktov kancelárskeho balíka MS Office - MS Word, MS Excel a MS Power Point. Semester absolvovalo 26 seniorov, ktorých spojila snaha o získanie vedomostí práve z oblasti informačných technológií. Väčšina z nich chce získané vedomosti uplatniť pri využívaní domácich osobných počítačov predovšetkým pre prácu s internetom, zábavu, podnikanie, alebo i riešenie otázok každodenného života rodiny.

Celkovo 59 správ na 15 stranách. Zobrazujem správy 57-59.

Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Demänová 393
031 06 Liptovský Mikuláš 6

Tel.: +421 44 55 25 639
Tel/Fax.: +421 960 423019

E-m@il: sekretariat.ki@aos.sk

GPS: N49°4'1,21'' E19°35'53,62''Google mapy
Design & programovanie Bobo | © 2013 - 2018 Katedra informatiky. Všetky práva vyhradené. | 00112729