slovenskyenglish

Udalosti

22. október 2007

Informácie - najsilnejšia zbraň na svete

Informatika, informačné a komunikačné technológie sú prostriedkom umožňujúcim efektívne riešenie zložitých problémov vo všetkých oblastiach života. Aj v oblasti obrany štátu. Mať k dispozícii dôležité informácie v správny čas na správnom mieste predstavuje v súčasnosti najsilnejšiu zbraň na svete. Vysoké tempo technologických inovácií a vývojových trendov v oblasti komunikačných a informačných systémov a ich rýchla aplikácia do praxe umožňujú neustále zdokonaľovanie zbraňových systémov a skvalitnenie rozhodovacích procesov podporovaných analytickými nástrojmi. Implementácia informačných technológií umožňuje zhromažďovať kvantá informácií, vhodne ich triediť, spracúvať a vyhodnocovať.

2. október 2007

Naučili sa viac

„Používam Outlook dennodenne. Nielen ako e-mailovú poštu, ale aj pri plánovaní a vyhodnocovaní úloh, jednoducho potrebujem sa naučiť poriadne využívať všetky jeho súčasti,“ zdôvodnila svoju účasť na krátkodobom odbornom kurze Katedry informatiky Akadémie ozbrojených síl MS Office Outlook 2003 v týždni od 24. septembra 2007 Zuzana Leitnerová. Práve základy práce a využívanie základných funkcií tohto užívateľského programu bolo cieľom prvej časti kurzu. Pani Zuzana, medzi trinástimi frekventantmi – profesionálnymi vojakmi i civilnými zamestnancami OS SR zastávajúcich diametrálne rozdielne funkcie, patrila k tým pokročilým.

14. máj 2007

Informatici v Brne na medzinárodných konferenciách ITTE 2007, CATE 2007 a SPI 2007

V dňoch 2. až 3. mája 2007 počas medzinárodnej výstavy IDEB 2007 v Brne sa uskutočnil rad významných medzinárodných konferencií zameraných na problematiku obrannej a bezpečnostnej techniky. Informatici z AOS využili bohatý program a aktívne sa zúčastnili v priebehu 2 dní na troch konferenciách - ITTE 2007, CATE 2007 a SPI 2007. Hlavnou prioritou informatikov v Brne bol 9. ročník medzinárodnej konferencie o informačných a komunikačných technológiách ITTE 2007. Tento ročník konferencie ITTE sa uskutočnil v rámci 11. medzinárodnej konferencie spojovacieho vojska Armády Českej republiky a bol venovaný problematike “Komunikace v prostředí NEC“.

4. apríl 2007

Aké je dnes postavenie učiteľa?

Za významný prínos v oblasti vzdelávania, vedy a techniky v roku 2006 udelilo vedenie školy cenu rektora – „Veľkú pamätnú plaketu Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika“ ku Dňu učiteľov trom pedagógom. Prof. Dr.- Ing. Vladimírovi Kompišovi, CSc. (zástupca vedúceho katedry strojárstva), doc. RNDr. Ľubomírovi Dederovi, PhD. (docent katedry informatiky) a doc. Ing. Štefanovi Špirkovi, CSc. (docent katedry elektroniky), ako symbolické a morálne ocenenie ich úspechov v náročnej pedagogickej, či vedeckej práci.

Celkovo 59 správ na 15 stranách. Zobrazujem správy 53-56.

Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Demänová 393
031 06 Liptovský Mikuláš 6

Tel.: +421 44 55 25 639
Tel/Fax.: +421 960 423019

E-m@il: sekretariat.ki@aos.sk

GPS: N49°4'1,21'' E19°35'53,62''Google mapy
Design & programovanie Bobo | © 2013 - 2018 Katedra informatiky. Všetky práva vyhradené. | 00112412