slovenskyenglish

Udalosti

14. máj 2007

Informatici v Brne na medzinárodných konferenciách ITTE 2007, CATE 2007 a SPI 2007

V dňoch 2. až 3. mája 2007 počas medzinárodnej výstavy IDEB 2007 v Brne sa uskutočnil rad významných medzinárodných konferencií zameraných na problematiku obrannej a bezpečnostnej techniky. Informatici z AOS využili bohatý program a aktívne sa zúčastnili v priebehu 2 dní na troch konferenciách - ITTE 2007, CATE 2007 a SPI 2007. Hlavnou prioritou informatikov v Brne bol 9. ročník medzinárodnej konferencie o informačných a komunikačných technológiách ITTE 2007. Tento ročník konferencie ITTE sa uskutočnil v rámci 11. medzinárodnej konferencie spojovacieho vojska Armády Českej republiky a bol venovaný problematike “Komunikace v prostředí NEC“.

4. apríl 2007

Aké je dnes postavenie učiteľa?

Za významný prínos v oblasti vzdelávania, vedy a techniky v roku 2006 udelilo vedenie školy cenu rektora – „Veľkú pamätnú plaketu Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika“ ku Dňu učiteľov trom pedagógom. Prof. Dr.- Ing. Vladimírovi Kompišovi, CSc. (zástupca vedúceho katedry strojárstva), doc. RNDr. Ľubomírovi Dederovi, PhD. (docent katedry informatiky) a doc. Ing. Štefanovi Špirkovi, CSc. (docent katedry elektroniky), ako symbolické a morálne ocenenie ich úspechov v náročnej pedagogickej, či vedeckej práci.

27. marec 2007

Prvý jarný deň v znamení informačných technológií

Katedra informatiky Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši 21. marca 2007 pripravila v spolupráci s firmou Microsoft už po štvrtýkrát odborné stretnutie k najnovším informačným technológiám s názvom Microsoft Academic Roadshow. Priestory modernizovanej učebne 4109 AOS zaplnilo 96 študentov a príslušníkov vedecko-pedagogického zboru z troch univerzít v regióne Liptova. Na akademickú pôdu AOS okrem našich študentov zavítali študenti z detašovaného pracoviska Žilinskej univerzity, ale aj študenti z Katolíckej univerzity v Ružomberku.

22. február 2007

Príprava na medzinárodnú súťaž Cisco Olymp 2007 vrcholí

V dňoch 15. a 16. februára 2007 sa v Starej Lesnej uskutočnilo stretnutie redakčnej rady časopisu NetAcad newsletter a organizačného výboru medzinárodnej súťaže Cisco Olymp 2007. Obe aktivity spadajú do rámca programu NetAcad (pôvodný názov Cisco sieťový akademický program), ktorého cieľom je moderným spôsobom vyučovať problematiku počítačových sietí. Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika tento projekt implementuje už od roku 2000. V kľúčových aktivitách projektu je zastúpená pracovníkmi Katedry informatiky - dlhoročnými inštruktormi projektu NetAcad, doc. RNDr. Ľubomírom Dederom, PhD.

Celkovo 57 správ na 15 stranách. Zobrazujem správy 53-56.

Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Demänová 393
031 06 Liptovský Mikuláš 6

Tel.: +421 44 55 25 639
Tel/Fax.: +421 960 423019

E-m@il: sekretariat.ki@aos.sk

GPS: N49°4'1,21'' E19°35'53,62''Google mapy
Design & programovanie Bobo | © 2013 - 2017 Katedra informatiky. Všetky práva vyhradené. | 0098905