slovenskyenglish

Udalosti

30. jún 2008

Medzinárodná konferencia ITTE 2008 - technológie a spôsobilosti NEC, priorita krajín NATO

V dňoch 24. až 25. júna 2008 sa v Prahe uskutočnil 10. ročník medzinárodnej konferencie ITTE 2008 zameranej na služby v integrovanom prostredí NEC (Network Enabled Capability). Cieľom konferencie bolo informovať zúčastnených o národných prístupoch v jednotlivých členských krajinách NATO k problematike NEC. Vo vystúpeniach odborníkov odzneli príspevky zamerané na kľúčové technológie NEC, problematické oblasti ich aplikovania a možnosti riešenia. Hlavnou prioritou informatikov z AOS - vedúceho katedry informatiky doc. Harakaľa a doc. Jakubeka, okrem účasti v programovom výbore konferencie ITTE 2008 bolo informovanie o stave riešenia problematiky NEC v OS SR.

8. apríl 2008

Stretnutie pracovnej skupiny SAS-065 NATO Network Enabled Capability

Pracovná skupina SAS-065 NATO Network Enabled Capability (NEC) rieši problematiku systémov velenia a riadenia a merania ich vyspelosti. Prvé tohtoročné iniciačné stretnutie sa uskutočnilo v dňoch od 30. 3. – 3. 4. 2008 vo Švajčiarsku, ktorého sa za Slovenskú republiku zúčastnil Ing. Július Baráth, PhD. z Katedry informatiky AOS. Každá zo zúčastnených strán na stretnutí prezentovala dosiahnuté výsledky v spracovaní prípadových štúdií overujúcich správnosť koncepčného modelu velenia a riadenia. Rokovanie bolo zamerané na vypracovanie dokumentov priamo viazaných na problematiku NEC v prostredí NATO.

17. december 2007

Štrnásť absolventov NetAcad pre ozbrojené sily

Štrnásť absolventov NetAcad pre ozbrojené sily, kvalitne odborne pripravených pre oblasť počítačových sietí. To je výsledok 13. decembra 2007 ukončeného štvorsemestrálneho programu Akadémie počítačových sietí (NetAcad) na katedre informatiky Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika. Trinásť z nich bolo z ružomberskej Základne mobilných komunikačných a informačných systémov (MOKIS). „Špecialistov pre Ozbrojené sily SR v našej NedAcad pripravujeme už od roku 2000. Popri tom súčasne pôsobíme aj ako nezisková regionálna Akadémia počítačových sietí pre Liptov, Banskú Bystricu a Žilinu,“ bilancuje doterajší priebeh projektu vedúci katedry informatiky Marcel Harakaľ .

3. december 2007

Konferencia „Velení a řízení v prostředí NEC – IV“

V dňoch 28.-30.11.2007 sa doc. Ing. Ján JAKUBEK, CSc. a Ing. Július BARÁTH, PhD. zúčastnili na konferencii „Velení a řízení v prostředí NEC – IV“, kde predniesli príspevok na tému „NATO NEC C2 Maturity model“. Na konferencii sa zúčastnili delegácie a jednotlivci z Česka, Slovenska, Poľska, USA, Holandska a iných krajín. Rokovanie sa uskutočnilo v piatich tematických okruhoch. Obsahom sekcií boli otázky implementovania konceptu NEC v prostredí Armády ČR. Boli pokryté oblasti riadiacich štruktúr Armády ČR, vojenského školstva, vojenských opravárenských a technických podnikov, civilných dodávateľov, Ministerstva vnútra a Inštitútu ochrany obyvateľstva.

Celkovo 59 správ na 15 stranách. Zobrazujem správy 49-52.

Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Demänová 393
031 06 Liptovský Mikuláš 6

Tel.: +421 44 55 25 639
Tel/Fax.: +421 960 423019

E-m@il: sekretariat.ki@aos.sk

GPS: N49°4'1,21'' E19°35'53,62''Google mapy
Design & programovanie Bobo | © 2013 - 2018 Katedra informatiky. Všetky práva vyhradené. | 00112729