slovenskyenglish

Udalosti

17. december 2007

Štrnásť absolventov NetAcad pre ozbrojené sily

Štrnásť absolventov NetAcad pre ozbrojené sily, kvalitne odborne pripravených pre oblasť počítačových sietí. To je výsledok 13. decembra 2007 ukončeného štvorsemestrálneho programu Akadémie počítačových sietí (NetAcad) na katedre informatiky Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika. Trinásť z nich bolo z ružomberskej Základne mobilných komunikačných a informačných systémov (MOKIS). „Špecialistov pre Ozbrojené sily SR v našej NedAcad pripravujeme už od roku 2000. Popri tom súčasne pôsobíme aj ako nezisková regionálna Akadémia počítačových sietí pre Liptov, Banskú Bystricu a Žilinu,“ bilancuje doterajší priebeh projektu vedúci katedry informatiky Marcel Harakaľ .

3. december 2007

Konferencia „Velení a řízení v prostředí NEC – IV“

V dňoch 28.-30.11.2007 sa doc. Ing. Ján JAKUBEK, CSc. a Ing. Július BARÁTH, PhD. zúčastnili na konferencii „Velení a řízení v prostředí NEC – IV“, kde predniesli príspevok na tému „NATO NEC C2 Maturity model“. Na konferencii sa zúčastnili delegácie a jednotlivci z Česka, Slovenska, Poľska, USA, Holandska a iných krajín. Rokovanie sa uskutočnilo v piatich tematických okruhoch. Obsahom sekcií boli otázky implementovania konceptu NEC v prostredí Armády ČR. Boli pokryté oblasti riadiacich štruktúr Armády ČR, vojenského školstva, vojenských opravárenských a technických podnikov, civilných dodávateľov, Ministerstva vnútra a Inštitútu ochrany obyvateľstva.

22. október 2007

Informácie - najsilnejšia zbraň na svete

Informatika, informačné a komunikačné technológie sú prostriedkom umožňujúcim efektívne riešenie zložitých problémov vo všetkých oblastiach života. Aj v oblasti obrany štátu. Mať k dispozícii dôležité informácie v správny čas na správnom mieste predstavuje v súčasnosti najsilnejšiu zbraň na svete. Vysoké tempo technologických inovácií a vývojových trendov v oblasti komunikačných a informačných systémov a ich rýchla aplikácia do praxe umožňujú neustále zdokonaľovanie zbraňových systémov a skvalitnenie rozhodovacích procesov podporovaných analytickými nástrojmi. Implementácia informačných technológií umožňuje zhromažďovať kvantá informácií, vhodne ich triediť, spracúvať a vyhodnocovať.

2. október 2007

Naučili sa viac

„Používam Outlook dennodenne. Nielen ako e-mailovú poštu, ale aj pri plánovaní a vyhodnocovaní úloh, jednoducho potrebujem sa naučiť poriadne využívať všetky jeho súčasti,“ zdôvodnila svoju účasť na krátkodobom odbornom kurze Katedry informatiky Akadémie ozbrojených síl MS Office Outlook 2003 v týždni od 24. septembra 2007 Zuzana Leitnerová. Práve základy práce a využívanie základných funkcií tohto užívateľského programu bolo cieľom prvej časti kurzu. Pani Zuzana, medzi trinástimi frekventantmi – profesionálnymi vojakmi i civilnými zamestnancami OS SR zastávajúcich diametrálne rozdielne funkcie, patrila k tým pokročilým.

Celkovo 57 správ na 15 stranách. Zobrazujem správy 49-52.

Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Demänová 393
031 06 Liptovský Mikuláš 6

Tel.: +421 44 55 25 639
Tel/Fax.: +421 960 423019

E-m@il: sekretariat.ki@aos.sk

GPS: N49°4'1,21'' E19°35'53,62''Google mapy
Design & programovanie Bobo | © 2013 - 2017 Katedra informatiky. Všetky práva vyhradené. | 0098916