slovenskyenglish

Udalosti

5. november 2008

Nová špecializovaná učebňa v AOS

V súlade s koncepciou budovania komunikačných a informačných systémov v rezorte MO SR sú v rámci programu rozvoja obrany realizované projekty pre podporu informačného a komunikačného zabezpečenia velenia a riadenia v OS SR. Zabezpečenie rozvoja komunikačných a informačných systémov je dôležitým cieľom budovania stratégie sieťovo orientovaných spôsobilostí – NEC (Network Enabled Capabilities) v OS SR. Jedným z projektov, ktorý prispieva k dosiahnutiu týchto spôsobilostí je i projekt C2 SYS-TS (Systém velenia a riadenia na taktickom stupni).

9. október 2008

Ďalší absolventi „CISCO“ pre ozbrojené sily

Štvorsemestrový špecializovaný kvalifikačný kurz „Program CISCO - sieťová akadémia“ bol ukončený 9. októbra 2008 na Katedre informatiky Akadémie ozbrojených síl. Program CISCO - sieťová akadémia pripravuje špecialistov v oblasti informačných technológií a sietí na projektovanie, realizáciu a údržbu komunikačných infraštruktúr. V ozbrojených silách SR je kurz akceptovaný pre kariérny postup profesionálnych vojakov v odbornosti KIS. Prispieva k rozvíjaniu technologických schopností svojich účastníkov, z ktorých sa stávajú „architekti sieťovej ekonomiky“ a sprístupňuje im progresívne technológie a medzinárodne kompatibilné vzdelávacie programy, podporujúce prepojenie sietí pre rozvoj ekonomiky lokálnych komunít.

30. jún 2008

Medzinárodná konferencia ITTE 2008 - technológie a spôsobilosti NEC, priorita krajín NATO

V dňoch 24. až 25. júna 2008 sa v Prahe uskutočnil 10. ročník medzinárodnej konferencie ITTE 2008 zameranej na služby v integrovanom prostredí NEC (Network Enabled Capability). Cieľom konferencie bolo informovať zúčastnených o národných prístupoch v jednotlivých členských krajinách NATO k problematike NEC. Vo vystúpeniach odborníkov odzneli príspevky zamerané na kľúčové technológie NEC, problematické oblasti ich aplikovania a možnosti riešenia. Hlavnou prioritou informatikov z AOS - vedúceho katedry informatiky doc. Harakaľa a doc. Jakubeka, okrem účasti v programovom výbore konferencie ITTE 2008 bolo informovanie o stave riešenia problematiky NEC v OS SR.

8. apríl 2008

Stretnutie pracovnej skupiny SAS-065 NATO Network Enabled Capability

Pracovná skupina SAS-065 NATO Network Enabled Capability (NEC) rieši problematiku systémov velenia a riadenia a merania ich vyspelosti. Prvé tohtoročné iniciačné stretnutie sa uskutočnilo v dňoch od 30. 3. – 3. 4. 2008 vo Švajčiarsku, ktorého sa za Slovenskú republiku zúčastnil Ing. Július Baráth, PhD. z Katedry informatiky AOS. Každá zo zúčastnených strán na stretnutí prezentovala dosiahnuté výsledky v spracovaní prípadových štúdií overujúcich správnosť koncepčného modelu velenia a riadenia. Rokovanie bolo zamerané na vypracovanie dokumentov priamo viazaných na problematiku NEC v prostredí NATO.

Celkovo 57 správ na 15 stranách. Zobrazujem správy 45-48.

Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Demänová 393
031 06 Liptovský Mikuláš 6

Tel.: +421 44 55 25 639
Tel/Fax.: +421 960 423019

E-m@il: sekretariat.ki@aos.sk

GPS: N49°4'1,21'' E19°35'53,62''Google mapy
Design & programovanie Bobo | © 2013 - 2017 Katedra informatiky. Všetky práva vyhradené. | 0098905