slovenskyenglish

Udalosti

5. jún 2009

Dohoda o spolupráci s NBÚ

5. júna 2009 bola podpísaná Dohoda o vzájomnej spolupráci medzi Akadémiou ozbrojených síl a Národným bezpečnostným úradom vo vedecko-výskumnej, vzdelávacej a informačno-publikačnej činnosti. Vo vedecko-výskumnej oblasti sa spolupráca zameriava na tvorbu vedeckej teórie bezpečnosti, riešenie konkrétnych vedecko-výskumných úloh, výskumných projektov, organizovanie spoločných vedecko-teoretických podujatí. Dôležitou oblasťou spolupráce je vzdelávanie formou aktívneho zapojenia obidvoch strán do vyučovacieho procesu, navrhovanie tém odborných prác, ich vedenie a konzultovanie a tiež pomoc Akadémie ozbrojených síl (AOS) pri príprave odborníkov úradu v oblasti počítačovej a sieťovej bezpečnosti.

1. december 2008

C2SYS-TS

V súlade s plánom prípravy 12. mpr bolo vykonané školenia užívateľov C2 SYS-TS. Školenie sa uskutočnilo v termíne 3.-7.11.2008 v priestoroch AOS LM. Cieľom bolo zabezpečiť školenie užívateľov C2 SYS TS na základe požiadavky užívateľa , vykonať inštaláciu a základné školenia administrátorov na verziu C2 SYS TS – 2008, zabezpečiť prípravu personálu po vykonaných personálnych zmenách, preškoliť školiteľov AOS. Na školení sa zúčastnilo 23 príslušníkov veliteľstva a štábu 12. mpr –útvaru síl vysokej pripravenosti PS OS SR.

5. november 2008

Nová špecializovaná učebňa v AOS

V súlade s koncepciou budovania komunikačných a informačných systémov v rezorte MO SR sú v rámci programu rozvoja obrany realizované projekty pre podporu informačného a komunikačného zabezpečenia velenia a riadenia v OS SR. Zabezpečenie rozvoja komunikačných a informačných systémov je dôležitým cieľom budovania stratégie sieťovo orientovaných spôsobilostí – NEC (Network Enabled Capabilities) v OS SR. Jedným z projektov, ktorý prispieva k dosiahnutiu týchto spôsobilostí je i projekt C2 SYS-TS (Systém velenia a riadenia na taktickom stupni).

9. október 2008

Ďalší absolventi „CISCO“ pre ozbrojené sily

Štvorsemestrový špecializovaný kvalifikačný kurz „Program CISCO - sieťová akadémia“ bol ukončený 9. októbra 2008 na Katedre informatiky Akadémie ozbrojených síl. Program CISCO - sieťová akadémia pripravuje špecialistov v oblasti informačných technológií a sietí na projektovanie, realizáciu a údržbu komunikačných infraštruktúr. V ozbrojených silách SR je kurz akceptovaný pre kariérny postup profesionálnych vojakov v odbornosti KIS. Prispieva k rozvíjaniu technologických schopností svojich účastníkov, z ktorých sa stávajú „architekti sieťovej ekonomiky“ a sprístupňuje im progresívne technológie a medzinárodne kompatibilné vzdelávacie programy, podporujúce prepojenie sietí pre rozvoj ekonomiky lokálnych komunít.

Celkovo 59 správ na 15 stranách. Zobrazujem správy 45-48.

Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Demänová 393
031 06 Liptovský Mikuláš 6

Tel.: +421 44 55 25 639
Tel/Fax.: +421 960 423019

E-m@il: sekretariat.ki@aos.sk

GPS: N49°4'1,21'' E19°35'53,62''Google mapy
Design & programovanie Bobo | © 2013 - 2018 Katedra informatiky. Všetky práva vyhradené. | 00112412