slovenskyenglish

Udalosti

26. február 2010

Ďalšie odbornosti z VODK pre OS SR

V organizácii Centra ďalšieho vzdelávania boli 26. februára 2010 v Akadémii ozbrojených síl ukončené ďalšie Vstupné odborné dôstojnícke kurzy (VODK). Prípravu v odbornostiach vojenské zdravotníctvo, vojenská duchovná služba, komunikačné a informačné systémy, spravodajstvo a elektronický boj absolvovalo 13 poručíkov OS SR. Osvedčenia o ukončení kurzu poručíkom OS SR odovzdali plk. gšt. Ing. Juraj Vyrostek, prorektor pre vojenské veci, plk. gšt. Ing. Jaroslav Baláž, náčelník kancelárie náčelníka GŠ OS SR a pplk. Ing. Ľubomír Petrilla, CSc., vedúci skupiny lektorov Centra ďalšieho vzdelávania AOS.

29. január 2010

Ďalší špecialisti na počítačovú a sieťovú bezpečnosť

Za účasti prorektorov pre vzdelávanie a vedu doc. Ing. Pavla Bučku, CSc. a plk. gšt. doc. Ing. Pavla Nečasa, PhD. bol v posledný januárový piatok ukončený na Katedre informatiky krátkodobý odborný kurz počítačovej a sieťovej bezpečnosti pripravujúci účastníkov na úroveň priemyselnej certifikačnej skúšky CCNA Security. Po troch jednotýždňových sústredeniach realizovaných postupne v mesačných intervaloch kurz úspešne absolvovalo 5 vybraných špecialistov zo Základne stacionárnych komunikačných a informačných systémov Trenčín a Topografického ústavu v Banskej Bystrici.

16. október 2009

KiT 2009

5. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou "KIT 2009" (Komunikačné a informačné technológie) sa uskutočnila v dňoch 14. - 16. októbra 2009 v Tatranských Zruboch. Jej organizátori Katedra informatiky Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika a Asociácia dodávateľov komunikačných a informačných systémov do ozbrojených síl AFCEA Slovak Chapter privítali na tomto podujatí 113 účastníkov z vysokých škôl a univerzít Slovenskej a Českej republiky, zo SAV, z MO SR a GŠ OS SR.

12. jún 2009

Prví absolventi kurzu počítačovej bezpečnosti pre rezort ministerstva obrany

V týždni od 8. do 12. júna 2009 sa na Katedre informatiky Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) uskutočnilo záverečné sústredenie kurzu počítačovej bezpečnosti určeného pre vybraných špecialistov v oblasti informačných a komunikačných systémov v pôsobnosti rezortu ministerstva obrany (MO). Kurz tak úspešne ukončilo prvých šesť absolventov, ktorí počas štyroch týždňových sústredení získali aktuálne informácie a praktické zručnosti v oblasti zabezpečenia počítačovej a sieťovej infraštruktúry pred vonkajšími a vnútornými útokmi.

Celkovo 59 správ na 15 stranách. Zobrazujem správy 41-44.

Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Demänová 393
031 06 Liptovský Mikuláš 6

Tel.: +421 44 55 25 639
Tel/Fax.: +421 960 423019

E-m@il: sekretariat.ki@aos.sk

GPS: N49°4'1,21'' E19°35'53,62''Google mapy
Design & programovanie Bobo | © 2013 - 2018 Katedra informatiky. Všetky práva vyhradené. | 00112412