slovenskyenglish

Udalosti

28. máj 2010

Priznanie práv Ministerstvom školstva SR

MŠ SR priznalo právo Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika podľa § 102 ods. 3 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a rozhodnutia Akreditačnej komisie Vlády SR udeľovať akademický titul doktor (PhD.) absolventom externej formy štúdia päťročného doktorandského študijného programu bezpečnosť a obrana štátu v študijnom odbore 8.4.4. národná a medzinárodná bezpečnosť. Informácie pre uchádzačov o doktorandské štúdium v uvedenom odbore pre akademický rok 2010/2011 budú včas zverejnené na internete AOS.

29. marec 2010

Ku Dňu učiteľov

Každoročne si koncom marca Akadémia ozbrojených síl pripomína Deň učiteľov. Nebolo tomu inak ani v tomto roku. V aule akadémie sa sústredili učitelia, študenti, zamestnanci, vojaci, aby si „uctili“ velikána pedagogických vied Jána Amosa Komenského, jeho odkaz v hlbokých ideách humanizácie a demokratizácie, prirodzenej výchovy, pedagogického realizmu a v presvedčení, že dobrá škola robí človeka lepším. Komenského odkaz je spoločný i špecifický. Viaže sa na prípravu nástupných generácií, na výchovu čo najviac vzdelaných, schopných mladých ľudí, a to v najrôznejších profesiách.

15. apríl 2010

Ukončenie kurzu Cisco sieťová akadémia – CCNA Exploration

15. apríla 2010 bol za prítomnosti rektora AOS brig. gen. doc. Ing. Miroslava Kelemena, PhD. a riaditeľa Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) Ing. Františka Blanárika slávnostne ukončený krátkodobý odborný kurz Cisco sieťová akadémia – CCNA Exploration zameraný na prípravu na priemyselnú certifikačnú skúšku CCNA (Cisco Certified Network Associate) v oblasti počítačových sietí. Po ôsmich týždenných sústredeniach, realizovaných v približne mesačných intervaloch, kurz tentoraz úspešne absolvovalo sedem špecialistov z oblasti informačných a komunikačných technológií z útvarov a zariadení Ozbrojených síl Slovenskej republiky a po prvýkrát v histórii aj piati príslušníci NBÚ.

3. marec 2010

Ocenenie od Microsoftu

Generálny riaditeľ Microsoft Slovakia, s.r.o. Peter Čerešník ocenil na celoslovenskej konferencii „Microsoft pre školstvo“ Katedru informatiky Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši. Konferencia „Microsoft pre školstvo“, ktorej 7. ročník sa konal 2.-3. marca 2010 v Bratislave - Rusovciach každoročne prezentuje výsledky spolupráce školstva s Microsoftom Slovakia., s. r. o., predstavuje inovačné projekty a technológie využívané vo vedení a riadení procesov výučby a procesov na podporu vzdelávacej a administratívnej činnosti škôl SR. Zároveň je toto podujatie aj významnou príležitosťou oceniť najlepšie výsledky využívania technológií Microsoftu v praxi.

Celkovo 59 správ na 15 stranách. Zobrazujem správy 37-40.

Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Demänová 393
031 06 Liptovský Mikuláš 6

Tel.: +421 44 55 25 639
Tel/Fax.: +421 960 423019

E-m@il: sekretariat.ki@aos.sk

GPS: N49°4'1,21'' E19°35'53,62''Google mapy
Design & programovanie Bobo | © 2013 - 2018 Katedra informatiky. Všetky práva vyhradené. | 00112412