slovenskyenglish

Udalosti

15. apríl 2010

Ukončenie kurzu Cisco sieťová akadémia – CCNA Exploration

15. apríla 2010 bol za prítomnosti rektora AOS brig. gen. doc. Ing. Miroslava Kelemena, PhD. a riaditeľa Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) Ing. Františka Blanárika slávnostne ukončený krátkodobý odborný kurz Cisco sieťová akadémia – CCNA Exploration zameraný na prípravu na priemyselnú certifikačnú skúšku CCNA (Cisco Certified Network Associate) v oblasti počítačových sietí. Po ôsmich týždenných sústredeniach, realizovaných v približne mesačných intervaloch, kurz tentoraz úspešne absolvovalo sedem špecialistov z oblasti informačných a komunikačných technológií z útvarov a zariadení Ozbrojených síl Slovenskej republiky a po prvýkrát v histórii aj piati príslušníci NBÚ.

3. marec 2010

Ocenenie od Microsoftu

Generálny riaditeľ Microsoft Slovakia, s.r.o. Peter Čerešník ocenil na celoslovenskej konferencii „Microsoft pre školstvo“ Katedru informatiky Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši. Konferencia „Microsoft pre školstvo“, ktorej 7. ročník sa konal 2.-3. marca 2010 v Bratislave - Rusovciach každoročne prezentuje výsledky spolupráce školstva s Microsoftom Slovakia., s. r. o., predstavuje inovačné projekty a technológie využívané vo vedení a riadení procesov výučby a procesov na podporu vzdelávacej a administratívnej činnosti škôl SR. Zároveň je toto podujatie aj významnou príležitosťou oceniť najlepšie výsledky využívania technológií Microsoftu v praxi.

26. február 2010

Ďalšie odbornosti z VODK pre OS SR

V organizácii Centra ďalšieho vzdelávania boli 26. februára 2010 v Akadémii ozbrojených síl ukončené ďalšie Vstupné odborné dôstojnícke kurzy (VODK). Prípravu v odbornostiach vojenské zdravotníctvo, vojenská duchovná služba, komunikačné a informačné systémy, spravodajstvo a elektronický boj absolvovalo 13 poručíkov OS SR. Osvedčenia o ukončení kurzu poručíkom OS SR odovzdali plk. gšt. Ing. Juraj Vyrostek, prorektor pre vojenské veci, plk. gšt. Ing. Jaroslav Baláž, náčelník kancelárie náčelníka GŠ OS SR a pplk. Ing. Ľubomír Petrilla, CSc., vedúci skupiny lektorov Centra ďalšieho vzdelávania AOS.

29. január 2010

Ďalší špecialisti na počítačovú a sieťovú bezpečnosť

Za účasti prorektorov pre vzdelávanie a vedu doc. Ing. Pavla Bučku, CSc. a plk. gšt. doc. Ing. Pavla Nečasa, PhD. bol v posledný januárový piatok ukončený na Katedre informatiky krátkodobý odborný kurz počítačovej a sieťovej bezpečnosti pripravujúci účastníkov na úroveň priemyselnej certifikačnej skúšky CCNA Security. Po troch jednotýždňových sústredeniach realizovaných postupne v mesačných intervaloch kurz úspešne absolvovalo 5 vybraných špecialistov zo Základne stacionárnych komunikačných a informačných systémov Trenčín a Topografického ústavu v Banskej Bystrici.

Celkovo 57 správ na 15 stranách. Zobrazujem správy 37-40.

Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Demänová 393
031 06 Liptovský Mikuláš 6

Tel.: +421 44 55 25 639
Tel/Fax.: +421 960 423019

E-m@il: sekretariat.ki@aos.sk

GPS: N49°4'1,21'' E19°35'53,62''Google mapy
Design & programovanie Bobo | © 2013 - 2017 Katedra informatiky. Všetky práva vyhradené. | 0098905