Kontakt
 

Katedra bezpečnosti a obrany
Akadémia ozbrojených síl
generála Milana Rastislava Štefánika
 
Demänová 393
031 06 Liptovský Mikuláš 6
Slovenská republika
 
 
Tel.: +421 960 422 874
E-mail: kbo@aos.sk
 
www.aos.sk
© KIS AOS 2008                                 Aktualizované 27. 4. 2018