Katedra bezpečnosti a obrany - Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika

 
Katedra bezpečnosti a obrany
 
 
je základným vysokoškolským pedagogickým a výskumným pracoviskom akadémie pre oblasti národnej, medzinárodnej bezpečnosti a vojenského umenia.
 
 
© KIS AOS 2008                                 Aktualizované 27. 4. 2018