História
 

      Katedra bezpečnosti a obrany (ďalej len katedra) vznikla 1. 9. 2009.

      Katedra bola vytvorená ako nástupnický organizačný prvok Ústavu bezpečnosti a obrany (predtým Ústavu bezpečnosti). Pôvodný ústav bol vytvorený na báze Inštitútu strategických štúdií Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika.
 
 
© KIS AOS 2008                                 Aktualizované 27. 4. 2018