Aktuality

12. Medzinárodná vedecká konferencia
Národná a medzinárodná bezpečnosť 2021
21. - 22. október 2021
 

 
Liptovský Mikuláš

 

KATEDRA BEZPEČNOSTI A OBRANY
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Demänovská cesta 393
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovenská republika
 
Tel: +421 960 422 874
E-mail: kbo@aos.sk

 
© KIS AOS 2020