Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
 

22. – 23. október 2020
 


 
© KIS AOS 2020                                      Aktualizované 6. 2. 2020