Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
 
10. Medzinárodná vedecká konferencia
Národná a medzinárodná bezpečnosť 2019
24. - 25. októbra 2019

Liptovský Ján
 

Zoznam  prihlásených

    1.  Ahmad Alhosban, PhD candidate, Ex-Air-force Colonel, National University of Public Services (NUPS/NKE)
    2.  por. Andrew Lengyel, Kriminálny Úrad Finančnej Správy,Bajkalská 24,824 97 Bratislava
    3.  prof. MUDr. Batyr Chalmuradov CSc, Národná letecká univerzita Ukraina
    4.  doc.Kyrylo Nikolaiev PhD, Národná letecká univerzita Ukraina
    5.  Daniel Šmihula, doc. JUDR. MUDr. PhD. Dr.Iur., Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, Kráľovská 386
    6.  mjr. Ing. Ján Brezula, Veliteľstvo pozemných síl OS SR
    7.  Ing. Soňa Jirásková, PhD., Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
    8.  Klára SIPOSNÉ Dr. KECSKEMÉTHY CSc, Colonel, National University of Public Service, H-1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.
    9.  Katarzyna Świerszcz, PhD, Military University of Technology in Warsaw, Poland
    10.  Matej Polaček Mgr., Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
    11.  Karolína Tóthová Mgr., Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
    12.  Ivana Ondrušková JUDr., Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
    13.  Przemysław Wywiał, PhD, Pedagogical University of Cracow
    14.  Marek Hargaš, SUSR
    15.  Ladislav Hofreiter, prof. Ing., CSc., Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego, Kraków. Polsko
    16.  Dr.habil Éva REMEK PhD., National University of Public Service - H-1083 Budapest, 2 Ludovika tér
    17.  Ján Mandelík, Ing. PhD., Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Katedra bezpečnosti v doprave
    18.  plk. v.v. PaedDr. Ing. Jan Zelinka, Ph.D., Policejní akademie ČR v Praze , Lhotecká 559/7, 14301 Praha 4
    19.  Ing. Viera Frianová, PhD., Katedra logistického zabezpečenia, Akadémia ozbrojených síl GMRŠ, Demänová 393, 03101 Liptovský Mikuláš, Slovensko
    20.  COL Prof. Dariusz MAJCHRZAK, War Study University
    21.  Mgr. Dominika Černáková, Sekcia ľudských zdrojov MO SR
    22.  Przemysław Paździorek, dr. hab. Col., War Study University, Military Faculty
    23.  Mgr. Lenka Nagyová, Akadémia ozbrojených síl generála M.R. Štefánika
    24.  Mgr. Lenka Nagyová, Akadémia ozbrojených síl generála M.R. Štefánika
    25.  JUDr. Petra Kašeláková, Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
    26.  plk. gšt. v. z. Ing. Radoslav Ivančík, PhD., Akadémia Policajného zboru v Bratislave
    27.  Szidónia LÁNGNÉ PETRUSKA, National University of Public Service Doctoral School of Military Sciences, Hungária krt. 9–11., Budapest, Hungary H-1101 H-
    28.  dr hab. inz. Janusz Karpowicz, Polish Air Force University, ul. Dywizjonu 303 no. 35, 08-521 Dęblin
    29.  mjr. Ing. František GUBÁŠ, PhD., Úrad hlavného lekára OS SR
    30.  Łukasz Lewkowicz, PhD, Faculty o Political Science, Maria Curie-Skłodowska University, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (Poland)/Institute of Central Europe, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin (Poland)
    31.  kpt. Ing. Jaroslav KOMPAN, Akadémia ozrbrojených síl genrála M.R.Štefánika
    32.  kpt. Ing. Milan Turaj, Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393, 03101 Liptovský Mikuláš
    33.  Tadeusz Zieliński; dr. hab.; pułkownik (colonel), Akademia Sztuki Wojennej (War Studies University); al. gen. A. Chruściela \"Montera\" 103, 00-910 Warszawa
    34.  Jozef Turac, Ing., PhD., MBA, LL.M., Akadémia ozbrojených síl, generála M.R.Štefánika, Liptovský Mikuláš
    35.  Piotr Daniluk, dr hab. mil.sc.inż., prof MULF, General Tadeusz Kościuszko Military University of Land Forces ul. Czajkowskiego 109 51 - 147 Wrocław
    36.  pplk. Ing. Csaba Vida PhD., Národná univerzita verejnej správy, Veľvyslanectvo Maďarska na Slovensku
    37.  Tamás, Kovács, PhD., University of Pécs, Pécs, 48-as tér 1, H-7622 Hungary
    38.  Marijana Musladin, PhD, University of Dubrovnik, Branitelja Dubrovnika 29
    39.  Eugeniusz CIESLAK, dr hab., Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy
    40.  Paweł Szmitkowski, doktor, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce, Polska
    41.  Zuzana Kováčiková, Mgr., Katedra Blízkého východu, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, Česká republika
    42.  Paweł Dziekański, Institute of Law, Economics and Administration; Jan Kochanowski University, Świętokrzyska 21A 25-406 Kielce
    43.  Roman Laml, Fórum pre medzinárodnú politiku
    44.  npor.. Mgr. Marián Šiška, Národné centrum vojenskej dopravy OS SR, Za kasárňou 3, 831 03 Bratislava, Slovenská republika
    45.  Anna, Ďurfina, JUDr. Ing. PhD. et PhD., Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahu Praha, Česká republika
    46.  Jakub Sasarák, npor. Mgr. Bc., Katedra bezpečnosti a obrany, Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika
    47.  Vitalii Zuiko, Candidate of Militaty Sciences, The National defense University of Ukraine of the name Ivana Chernyahovskogo
    48.  Lt. Col. Paweł Mróz, PhD, War Studies University
    49.  doc. JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D., Akadémia Policajného zboru v Bratislave
    50.  Mgr. Barbora Hrozenská, PhD., Ministerstvo obrany SR, Analytický útvar, Kutuzovova 8, 83247 Bratislava
    51.  Dominik Štepanovič, Mgr., Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
    52.  Ing. Vladimír ZIKMUND, Veliteľstvo pozemných síl OS SR
    53.  CPT. Tibor FARKAS PhD., National University of Public Service 1083 Budapest, Ludovika ter 2.; Hungary
    54.  doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc., LL.M., MBA, Vysoká škola finanční a správní, Fakulta právních a správních studií, Estonská 500, 101 00 Praha 10
    55.  Zoltan Krajnc Phd, full professor, National University of Public Service, Budapest, Hungary
    56.  Martin Joščák, Ing, maj., AOS gen. M. R. Štefánika Liptovský Mikuláš
    57.  PhDr. Róbert Tomášek, AOS gen. M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš
    58.  Viktor Porada, prof., JUDr., Ing., DrSc., Vysoká škola finanční a správní
    59.  JUDr. Marketa Brunová, Phd., LL.M, VŠFS, Fakulta právních a správních studií, Estonská 500, 101 00 Praha 10, ČR
    60.  doc. Ing. Lubomír BELAN, PhD., AOS Liptovský Mikuláš
    61.  Doc. PhDr. Rastislav Kazansky, PhD., MBA, FPVaMV UMB Banska Bystrica
    62.  doc. PhDr. Mária PETRUFOVÁ, PhD., Katedra spoločenských vied a jazykov,
    63.  Ing. Ivan Procházka, Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava, SR
    64.  Peter Tvaruška, Ing. major, 2. mechanizovaná brigáda, Námestie legionárov 4, Prešov, 08001
    65.  Ladislav Čeri, Ing., PhD., OPK-MV SR
    66.  Jozef Lužák, PaedDr., Kancelária Bezpečnostnej rady SR
    67.  Lubomír Klačko, Úrad vlády SR
    68.  Pavel Baláž, Ing, Úrad vlády SR
    69.  Dagmar Nováková, PhDr., PhD., Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, UMB v Banskej Bystrici, Kuzmányho 1, 97401 Banská Bystrica
    70.  Jaroslav Ušiak, doc. Mgr. PhD., Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko
    71.  Dominika Trubenová, Mgr., M.A., Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko
    72.  ks. Krzysztof Żołyniak, doktor, Miejski Zespół Szkół nr 3 w Krośnie
    73.  Matej Jančošek, MSc, Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, Demänová 393, Slovenská republika
    74.  Dr. h.c. prof. nadzw. dr haab. Antoni OLAK, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyslu, Polska
    75.  Dr. Jerzy MICHNO, PhD., Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyslu, Polska
    76.  mgr Jarosław KOSOŃ, RCKiK w Rzeszowie
    77.  mgr Marek Wiater, Szpital Kliniczny im Fryderyka Szopena w Rzeszowie
    78.  mgr Dariusz WYLUB, SWIS POL Tanów, Polska
    79.  Peter Poljakovič, AOS Liptovský Mikuláš
 
 späť
© KIS AOS 2019                                      Aktualizované 18. 10. 2019