Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
 
10. Medzinárodná vedecká konferencia
Národná a medzinárodná bezpečnosť 2019
24. - 25. októbra 2019

Liptovský Ján
 

Vydavateľské údaje

Organizátor akceptuje príspevky, ktoré súvisia so stanoveným cieľom konferencie, sú v súlade so stanovenými tematickými okruhmi a neboli doteraz nikde publikované. Autori nebudú za príspevky odmeňovaní. Príspevky budú recenzované a po pozitívnom recenzovaní budú publikované v konferenčnom zborníku.
 
Organizátor žiada o dodržanie stanoveného rozsahu – do 10 strán a stanoveného formátu.
 
Formát k dispozícii tu.
 
Text príspevku poslať elektronicky na adresu  juraj.simko@aos.sk.
 
Vybrané príspevky v anglickom jazyku budú po dohode s autorom publikované v periodiku „Vojenské reflexie“ (www.aos.sk/?page=cas_reflexie).
 
© KIS AOS 2019                                      Aktualizované 18. 10. 2019