Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
 
10. Medzinárodná vedecká konferencia
Národná a medzinárodná bezpečnosť 2019
24. - 25. októbra 2019

Liptovský Ján
 

Dôležité dátumy
 
 • Registrácia (cez internetový registračný formulár)
   
 • Zaslanie plného textu príspevku
   
 • Oznámenie o akceptácii príspevku
   
 • Uhradenie konferenčného poplatku
   
 • Vyrozumenie o prednesení príspevku na konferencii
   
 •  6. september 2019
   
 • 15. september 2019
   
 • 20. september 2019
   
 •  1. október 2018
   
 • 20. október 2019
   
 
© KIS AOS 2019                                      Aktualizované 18. 10. 2019