Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
 
10. Medzinárodná vedecká konferencia
Národná a medzinárodná bezpečnosť 2019
24. - 25. októbra 2019

Liptovský Ján
 

Všeobecný program konferencie
 
24. októbra 2019
   12.00 - 13.30 registrácia účastníkov konferencie
   13.30 - 13.50 otvorenie konferencie
   13.50 - 15.50 rokovanie a diskusia k predneseným príspevkom - I.blok
   15.50 - 16.20 prestávka, občerstvenie
   16.20 - 18.00 rokovanie a diskusia k predneseným príspevkom - II.blok
   19.00 - 22.00 spoločenský večer
25. októbra 2019
   08.30 - 10.00 rokovanie a diskusia k predneseným príspevkom - III.blok
   10.00 - 10.15 prestávka, občerstvenie
   10.15 - 11.45 rokovanie a diskusia k predneseným príspevkom - IV.blok
   11.45 - 12.00 závery z konferencie
   12.00 - 13.00 obed
 

Detailný program konferencie: tu .
© KIS AOS 2019                                      Aktualizované 18. 10. 2019