Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
 
10. Medzinárodná vedecká konferencia
Národná a medzinárodná bezpečnosť 2019
24. - 25. októbra 2019

Liptovský Ján
 

Registrácia
 

 
Registrácia na konferenciu je ukončená.
(bola možná do 6. septembra 2019)
 

© KIS AOS 2019                                      Aktualizované 18. 10. 2019