Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
 
10. Medzinárodná vedecká konferencia
Národná a medzinárodná bezpečnosť 2019
24. - 25. októbra 2019

Liptovský Ján
 

Organizátor
Akadémia ozbrojených síl
generála Milana Rastislava Štefánika
 
Katedra bezpečnosti a obrany
 

Spoluorganizátori

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
 
Generálny štáb OS SR
 
Univerzita obrany Brno
 
War Studies University Warsaw
 
National University of Public Service Budapest
 
APEIRON Academy of Security of Public and Individual Krakow
 
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
 
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
© KIS AOS 2019                                      Aktualizované 18. 10. 2019