Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
 
10. Medzinárodná vedecká konferencia
Národná a medzinárodná bezpečnosť 2019
24. - 25. októbra 2019

Liptovský Ján
 

Záštita:
Ing. Peter GAJDOŠ
minister obrany Slovenskej republiky

Garanti konferencie:
 • doc. Ing. Jozef PUTTERA, CSc., rektor, Akadémia ozbrojených síl generála Mila-na Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
 • brig. gen. prof. Ing. Bohuslav PŘIKRYL, Ph.D., rektor, Univerzita obrany Brno, Česká republika
 • COL Dr. hab. Dariusz MAJCHRZAK, prorektor pre vojenské veci, War Studies University Warsaw, Poľská republika
 • COL Dr. Árpád POHL, dekan, Faculty of Military Sciences and Officer Training, National University of Public Service Budapest, Maďarská republika
 • Dr Juliusz PIWOWARSKI, rektor, APEIRON Academy of Security of Public and Individual in Krakow, Poľská republika
 • doc. PhDr. Branislav KOVÁČIK, PhD., dekan, Fakulta politických vied a medziná-rodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská republika
 • prof. JUDr. Lucia KURILOVSKÁ, PhD., rektorka, Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Slovenská republika

Vedecký výbor:
 • Ing. Vladimír ANDRASSY, PhD., AOS Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
 • doc. Ing. Lubomír BELAN, PhD., AOS Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
 • doc. Mgr. Dr. Vladimír BLAŽEK, CSc., Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Slovenská republika
 • doc. Ing. Pavel BUČKA, CSc., AOS Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
 • prof. PhDr. Ján BUZALKA, CSc., Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Sloven-ská republika
 • COL Prof. Vasile CARUTASU, PhD., Land Forces Academy Sibiu, Rumunská republika
 • Dr. Wojciech CZAJKOWSKI, APEIRON Krakow, Poľská republika
 • Dr. Tomasz DUKIEWICZ, University of Opole, Opole, Poľská republika
 • brig. gen. doc. Ing. Boris ĎURKECH, CSc., Ministerstvo obrany SR, Slovenská republika
 • PhDr. Libor FRANK, Ph.D., Univerzita obrany Brno, Česká republika
 • plk. Ing. Miroslav GARDLO, 5. pŠU Žilina, Slovenská republika
 • LTC Assoc. Prof. Eng. Laurian GHERMAN, PhD., Air Force Academy Brașov, Rumunská republika
 • prof. Ing. Ladislav HOFREITER, CSc., Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská re-publika
 • Ing. Radoslav IVANČÍK, PhD., Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Sloven-ská republika
 • gen. mjr. Ing. Jindřich JOCH, Pozemné sily OS SR, Slovenská republika
 • prof. Ing. Vojtech JURČÁK, CSc., AOS Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
 • doc. PhDr. Rastislav KAZANSKÝ, PhD., UMB v Banskej Bystrici, Slovenská re-publika
 • COL prof. Klára S. KECSKEMÉTHY, PhD., National University of Public Service, Budapest, Maďarská republika
 • prof. Zoltan KRAJNC, PhD., National University of Public Service, Budapest, Ma-ďarská republika
 • doc. JUDr. Stanislav KRÍŽOVSKÝ, PhD., VŠBM v Košiciach, Slovenská republika
 • Ing. Ivan MAJCHÚT, PhD., AOS Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
 • prof. dr hab. Jan MACIEJEWSKI, Univerzity of Wroclaw, Poľská republika
 • prof. dr hab. Maciej MARSZAŁEK, War Studies University Warsaw, Poľská republika
 • ks. dr hab. Miroslaw A. MICHALSKI, WSB Toruň, Poľská republika
 • prof. Ing. Pavel NEČAS, PhD., UMB v Banskej Bystrici, Slovenská republika
 • Dr. hab. Antoni OLAK, PWSW Przemyśl, Poľská republika
 • COL dr. hab. Przemyslaw PAŻDZIOREK, War Studies University Warsaw, Po-ľská republika
 • COL dr. hab. Ing. Witalis PELLOWSKI, Military Univerzity of Land Forces Wroc-law, Poľská republika
 • doc. PhDr. Mária PETRUFOVÁ, PhD., AOS Liptovský Mikuláš, Slovenská repub-lika
 • plk. doc. Ing. Ivo PIKNER, Ph.D., Univerzita obrany Brno, Česká republika
 • prof. JUDr. Ing. Viktor PORADA, DrSc., VŠFaS Praha, Česká republika
 • Ing. Josef PROCHÁZKA, Ph.D., Univerzita obrany Brno, Česká republika
 • RSDr. Petr ROŽŇÁK, CSc., dr.h.c., Ambis, Vysoká škola. Praha, Česká republika
 • Dr Mariusz ROZWADOWSKI, Cracow University of Economics, Poľská republika
 • doc. Ing. Jozef SABOL, DrSc., Policejní akademie České republiky, Česká repub-lika
 • doc. Ing. Peter SPILÝ, PhD., AOS Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
 • Dr. hab. Henryk SPUSTEK, University of Opole, Opole, Poľská republika
 • Mgr. Richard STOJAR, Ph.D., Univerzita obrany Brno, Česká republika
 • gen. mjr. Ing. Ľubomír SVOBODA, Vzdušné sily OS SR, Slovenská republika
 • doc. PhDr. František ŠKVRNDA, PhD., EU Bratislava, Slovenská republika
 • doc. Ing. Jaroslav VARECHA, PhD., AOS Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
 • Assoc. Prof. Vasyl ZAPLATINSKYI, PhD., National University Physical Education and Sports, Kiev, Ukrajina
 • Doc. JUDr. Vladimír ZOUBEK, CSc., LL.M., MBA, VŠFaS Praha, Česká republika
 • Dr. hab. Marian ŻUBER, Land Forces Academy, Wroclaw, Poľská republika
 

Organizačný výbor:
 • Ing. Ivan MAJCHÚT, PhD. - predseda
 • Ing. Vladimír ANDRASSY, PhD.
 • Ing. Štefan GANOCZY, PhD.
 • Ing. Ondrej KREDATUS, PhD.
 • Gabriela KREDATUSOVÁ
 • Ing. Ján MAREK
 • JUDr. Tomáš MARTAUS
 • npor. Mgr. Jakub SASARÁK
 • Mgr. Juraj ŠIMKO, PhD.
© KIS AOS 2019                                      Aktualizované 18. 10. 2019