Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
 
10. Medzinárodná vedecká konferencia
Národná a medzinárodná bezpečnosť 2019
24. - 25. októbra 2019

Liptovský Ján
 

Kontakt
 
Predseda organizačného výboru
 Ing. Ivan MAJCHÚT, PhD. 0960 422620  ivan.majchut@aos.sk
 
Finančné záležitosti
 Ing. Vladimír ANDRASSY, PhD. 0960 423951  vladimir.andrassy@aos.sk
 
Publikačné záležitosti
 Mgr. Juraj ŠIMKO, PhD. 0960 422618  juraj.simko@aos.sk
 
© KIS AOS 2019                                      Aktualizované 18. 10. 2019