Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
 
9. Medzinárodná vedecká konferencia
Národná a medzinárodná bezpečnosť 2018
25. - 26. októbra 2018

Liptovský Ján
 

Z o z n a m  p r i h l á s e n ý c h

      doc.JUDr. MUDr. Daniel Šmihula, PhD. Dr.Iur., Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
      Tomasz DUKIEWICZ Ph.D., University of Opole, Faculty of Law and Administration, Poland
      Ján BREZULA, Ing., Veliteľstvo pozemných sil OS SR
      Doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D., FSS, Masarykova univerzita
      mgr Alicja Paluch, Uniwersytet Opolski
      Petr Rožňák, Dr., CSc., dr.h.c., Ambis. Vysoká škola. Praha. Katedra bezpečnosti a práva.
      Assoc. Prof. Juliusz Piwowarski, PhD., University of Public and Individual Security Apeiron in Cracow
      Wojciech Czajkowski, PhD., University of Public and Individual Security Apeiron in Cracow
 
 späť
© KIS AOS 2018                                      Aktualizované 25. 4. 2018