Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
 
9. Medzinárodná vedecká konferencia
Národná a medzinárodná bezpečnosť 2018
25. - 26. októbra 2018

Liptovský Ján
 

Z o z n a m  p r i h l á s e n ý c h

      doc.JUDr. MUDr. Daniel Šmihula, PhD. Dr.Iur., Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
      Tomasz DUKIEWICZ Ph.D., University of Opole, Faculty of Law and Administration, Poland
      Ján BREZULA, Ing., Veliteľstvo pozemných sil OS SR
      Doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D., FSS, Masarykova univerzita
      mgr Alicja Paluch, Uniwersytet Opolski
      Petr Rožňák, Dr., CSc., dr.h.c., Ambis. Vysoká škola. Praha. Katedra bezpečnosti a práva.
      Assoc. Prof. Juliusz Piwowarski, PhD., University of Public and Individual Security Apeiron in Cracow
      Wojciech Czajkowski, PhD., University of Public and Individual Security Apeiron in Cracow
      Jaroslav KOMPAN, Ing., Centrum vzdelávania, Akadémia ozbrojených síl
      Bc. Ondřej Špiřík, Vysoká škola Ambis, Praha.
      Bc. Ondřej Špiřík, Vysoká škola Ambis, Praha.
      Tibor Compál, Ing., Ministerstvo hospodárstva SR
      Ing. Peter Centár, Ministerstvo hospodárstva SR
      Ing. Viera Frianová, PhD., Akadémia ozbrojených síl GMRŠ, Katedra manažmentu
      András, Tóth, doctorandus, National University Of Public Service
      Ing.Antonín NOVOTNÝ, Ph.D., Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií, Univerzita obrany, Brno
      Zoltan Krajnc PhD - Janos. Csengeri doctorandus, National University of Public Service, Hungary
      Leopold Skoruša, Mgr. Ing. Ph.D., Fakulta vojenského leadershipu, Univerzita obrany
      Radim Vičar, Mgr., Ph.D., Fakulta vojenského leadershipu, Univerzita obrany
      Josef Oborný, prof. PhDr. PhD., Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu
      Mariusz Rozwadowski Phd, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
      Gracjan Miernicki mgr, University of Opole
      Henryk Spustek, dr hab., University of Opole
      Peter Marchevka, Ing. PhD., Letecké opravovne Trenčín, a. s.,
      Martin MARCHEVKA, Ing., Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš
      Norbert Świętochowski, PhD, Military University of Land Forces
      Miroslav Školník, Katedra manažmentu AOS v L.Mikuláši
      Matej Polaček Mgr., Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
      Ivana Ondrušková JUDr., Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
      Štefan Košičiar Bc., Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
      Martin TREBULA, Ing., Akadémia ozbrojených síl Liptovský Mikuláš
      Col. Prof. Klára SIPOS KECSKEMÉTHY -Tamás ALMÁSI, National University of Public Service
      Szidónia LÁNGNÉ PETRUSKA, National University of Public Service
      Tibor, FARKAS PhD, National University of Public Service
      mjr. Ing. František GUBÁŠ, PhD., Úrad hlavného lekára OS SR
      Viktor Tuma Mgr., Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave
      Tamás, Kovács, MA, University of Pécs
      Roman Laml, RSDr.,PhD., Fórum pre medzinárodnú politiku
      Ján Mandelík, Ing. PhD., Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Katedra bezpečnosti v doprave
      Alexandra Sipos, Eötvös Loránd University
      Erika, HRONYECZ, PhD student, National University of Public Service
      Istvan Parada research assisstant, National University of Public Service
      RNDr. Dalibor Procházka, CSc., Univerzita obrany, Centrum bezpečnostních a vojenskostrategickýc studií
      JUDr. Petra KAŠELÁKOVÁ, Akadémia ozbrojených síl v Lipt. Mikuláši
      Vladimír Blažek, doc.,CSc., Akadémia Policajného Zboru v Bratislave
      Mgr. Dominika Cevárová, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, UMB BB
      Miroslav Brvnišťan, JUDr., PhD., Akadémia PZ
      Jakub Sasarák, Mgr., Akadémia ozborjených síl gen. M.R. Štefánika
      Paweł Dziekański, Institute of Law, Economics and Administration, Faculty of Law, Management and Administration, Jan Kochanowski University in Kielce
      Paweł Dziekański, Institute of Law, Economics and Administration, Faculty of Law, Management and Administration, Jan Kochanowski University in Kielce
      Mgr. Peter Švihorík, Ministerstvo obrany SR
      Mgr. Eduard Grescho, Ministerstvo obrany SR
      Ing. Daniel Brezina, Katedra krízového manažmentu, Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline
      doc. Rastislav Kazanský, PhDr. PhD. MBA, Fakulta politických vied a medzinárodnych vzťahov Univerzita Mateja Bela
      Martin Joščák, Ing, AOS gen. M. R. Štefánika Liptovský Mikuláš
      BŁAŻEJCZAK Karina mgr, Uniwersytet Wrocławski
      Peter Tvaruška,mjr., Ing. externý doktorant Katedra bezpečnosti a obrany, 2. mechanizovaná brigáda, Pozemné sily OS SR
      Peter Tvaruška,mjr., Ing. externý doktorant Katedra bezpečnosti a obrany, 2. mechanizovaná brigáda, Pozemné sily OS SR
      Peter Tvaruška,mjr., Ing. externý doktorant Katedra bezpečnosti a obrany, 2. mechanizovaná brigáda, Pozemné sily OS SR
      Peter Tvaruška,mjr., Ing. externý doktorant Katedra bezpečnosti a obrany, 2. mechanizovaná brigáda, Pozemné sily OS SR
      Ladislav ČERI, Ing., PhD., KaMV SR / odbor PK
      Gustáv Tarcsi, Ing., PhD., VÚSZ
      Petr MAREK, Univerzita obrany
      Ing. Romana Erdélyiová, Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžiniertva
      Gustaw MICHALEWSKI, Ph. D., General Tadeusz Kościuszko Military University of Land Forces
      Marek PYTEL, Ph. D., General Tadeusz Kościuszko Military University of Land Forces
      Piotr Wiraszka, Polish Armed Forces
 
 späť
© KIS AOS 2018                                      Aktualizované 25. 4. 2018